Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Młodzieżowe Indywidualne konta rozwojowe - projekt działania FERS

Młodzieżowe Indywidualne konta rozwojowe - projekt działania FERS fot.pixabay

W ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego planowany jest projekt pn. Młodzieżowe Indywidualne Konta Rozwojowe. 

Celem projektu jest wypracowanie modelu działania oraz przetestowanie skuteczności systemu Indywidualnych Kont Rozwojowych dla dzieci i młodzieży. W projekcie zostanie pilotażowo przetestowane wsparcie w obszarze włączania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach w proces uczenia się pozaformalnego. Model wsparcia oparty o Indywidualne Konta Rozwojowe ma pozwolić na budowanie ich kapitału społecznego na przyszłość, zaszczepienia już na etapie szkolnym chęci do ciągłego uczenia się, rozwijania talentów i umiejętności, a w konsekwencji zapobiegania zjawisku niskiego udziału osób dorosłych w uczeniu się.

Dzięki projektowi w ciągu trzech lat szkolnych minimum 6 tys. dzieci z rodzin o niskich dochodach z całej Polski ma otrzymać dostęp do Indywidualnych Kont Rozwojowych oferujących wsparcie finansowe umożliwiające rozwijanie ich talentów i zainteresowań podczas pozaszkolnych zajęć dodatkowych (rozumianych jako zajęcia organizowane poza lekcjami i obowiązującym programem szkolnym, których celem jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań).

Dzięki uruchomieniu systemu indywidualnych kont rozwojowych każdy uczeń biorący udział w projekcie (i jego rodzic lub opiekun prawny) będzie mógł wybrać dowolne zajęcia w interesującej go tematyce, indywidualne lub grupowe, organizowane przez placówki lub instytucje oferujące zajęcia dla dzieci i młodzieży. Możliwe będzie finansowanie zajęć zarówno o tematyce związanej z poszerzaniem wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów szkolnych, jak i rozwijaniem zdolności i zainteresowań sportowych, plastycznych i innych. W projekcie możliwe będzie finansowanie np. zajęć: z nauki programowania, nowoczesnych technologii, sportowych i ruchowych, muzycznych, artystycznych, modelarskich, technicznych, literackich, językowych. Uczestnik projektu będzie mógł wybrać zajęcia organizowane w trybie ciągłym lub cyklicznym, zajęcia weekendowe oraz organizowane w trakcie ferii zimowych lub wakacji. 

Realizatorem projektu ma być Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

Czw., 9 Mj. 2024 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka