Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Gmina ma partycypować w wydatkach na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - stanowisko RIO Bydgoszcz

Gmina ma partycypować w wydatkach na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - stanowisko RIO Bydgoszcz fotolia.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przedstawiła stanowisko dotyczące udziału gminy w kosztach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Na wątpliwości w tym zakresie przedstawione w piśmie jednego z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej odpowiedziano w piśmie z dnia 16 kwietnia 2024 r. znak RIO-NR.N-432-12/2024. RIO przychyla się do stanowiska, że gmina ponosi proporcjonalne koszty objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Jak wskazano, wynika to z zestawienia art. 191 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustęp siódmy mówi, że wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, rodziny pomocowej oraz osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka oraz koszty objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej finansuje proporcjonalnie do liczby dzieci powiat, o którym mowa w ust. 1-4 tej ustawy. Natomiast w ustępie dziewiątym tego artykułu wskazano udział gmin w wydatkach związanych z pobytem dziecka w pieczy zastępczej. Przepis art. 191 ust. 9 kończy się jednak stwierdzeniem, że przepisy ust. 2–4 i 7 stosuje się odpowiednio.

Dlatego, zdaniem bydgoskiej izby, ma rację Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które w piśmie skierowanym do Krajowej Rady RIO stwierdziło, że gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej powinna partycypować w kosztach objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Według urzędników RIO w Bydgoszczy, Ministerstwo potwierdziło, że z odpowiedniego stosowania przepisu art. 191 ust. 7 w kontekście ust. 9 wynika więc, że wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka obejmują także koszty objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i jest to świadome rozszerzenie zakresu przez ustawodawcę. Dlatego gmina ma obowiązek dokładać się do pieczy także w tym zakresie.

Pt., 26 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński