Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Podwyżki w Regionalnych Izbach Obrachunkowych

Podwyżki w Regionalnych Izbach Obrachunkowych fotolia.pl

Do uzgodnień i konsultacji trafił projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb.

Projekt zakłada zmianę załącznika z tabelą miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Zmiana podyktowana jest ujęciem w ustawie budżetowej na rok 2024 dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia, które umożliwiają dokonanie od 1 stycznia 2024 r. podwyższenia wynagrodzeń o 20,0% pracownikom izb nieobjętym mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

W projekcie zaproponowano, aby stawki minimalne podwyższyć w I kategorii zaszeregowania o 20,0% (wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r.), a w pozostałych kategoriach zaszeregowania o kwotę 700 zł (kwota zbliżona do różnicy między ustalonym przeciętnym wynagrodzeniem minimalnym na rok 2024, a przeciętnym wynagrodzeniem minimalnym w 2023 r.) – w stosunku do stawek obowiązujących od 1 stycznia 2023 r, a maksymalne o 1.500 zł w stosunku do bieżącego poziomu. Zaproponowane maksymalne stawki nie powodują automatycznych wzrostów wynagrodzeń zasadniczych pracowników. Powyższe zostało przedstawione jako propozycja Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Tabela ma wyglądać następująco

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl 

Czw., 7 Mrz. 2024 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel