Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kluby Rozwoju Cyfrowego w każdej gminie

Kluby Rozwoju Cyfrowego w każdej gminie fotolia.pl

W ramach realizacji projektu Kluby Rozwoju Cyfrowego – projekt wspierający KRC Wsparcie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przedstawione zostały ramy funkcjonowania Klubów Rozwoju Cyfrowego w Polsce. Założenia tego projektu przedstawiają się następująco.

Klub Rozwoju Cyfrowego ma docelowo powstać w każdej gminie i oferować mieszkańcom zorganizowane wsparcie edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, realizowane w różnych formach. KRC musi być zlokalizowany w już istniejącej jednostce lub instytucji samorządowej między innymi w takich miejscach jak: gminny dom kultury, biblioteka, ośrodek pomocy społecznej, centra nauki czy inne realizujące dotychczas działania na rzecz edukacji, integracji społecznej i aktywności lokalnej.

Obligatoryjne jest działanie KRC w godzinach dostępnych dla osób o różnym stylu życia. Należy zapewnić różnorodne godziny otwarcia KRC. Obligatoryjne jest zapewnienie działania KRC minimum 40 godzin w tygodniu. KRC musi zatrudniać minimum dwie osoby, które pełnią rolę edukatorów.

Obligatoryjne tematy jakie muszą realizować KRC: tematy z zakresu e-usług publicznych, w tym w szczególności e-zdrowia oraz tematy, które pozwalają nabyć uczestnikom umiejętności wskazane w poszczególnych obszarach kompetencji cyfrowych: umiejętność korzystania z informacji i danych; komunikacja i współpraca; tworzenie treści cyfrowych; bezpieczeństwo oraz rozwiązywanie problemów opisanych w Ramach kompetencji cyfrowych DigComp 2.2

Gmina musi opracować plan działania KRC w oparciu o diagnozę swoich zasobów organizacyjnych oraz sytuacji w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych. Sporządzenie takiej diagnozy ułatwi gminie m.in. podjęcie decyzji dotyczącej lokalizacji KRC. Z uwagi na zróżnicowanie gmin w Polsce i przyjętą typologię tj. gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu, w procesie tworzenia KRC należy zwrócić uwagę na warunki demograficzne, społeczno-gospodarcze i geograficzne gminy.

Do projektu Związek Powiatów Polskich zgłosił następujące uwagi:

Tworzenie KRC nie tylko na terenie gmin, ale także na terenie powiatów. Warto rozważyć taką opcję, przynajmniej na początku działania, z uwagi na nieznaną liczbę osób zainteresowanych usługami świadczonymi przez KRC. Zakładanie KRC na terenie powiatów, pozwoliłoby na objęcie obszarem działania jednego KRC większe populacji – w razie większego zainteresowania, zawsze można byłoby otwierać kluby w mniejszych jednostkach – gminach.

Początkowo to 40 godzin może okazać się zbyt dużą liczbą i osoby zatrudnione w KRC nie będą miały zwyczajnie co robić – co jest marnowaniem środków publicznych. Może warto rozważyć tygodniowy wymiar godzin od 10 do 40 w zależności od zainteresowania i potrzeb. Zaproponowaliśmy zatrudnianie na początek minimum jednej osoby do obsługi KRC. Zaproponowaliśmy także, aby KRC można było lokalizować w szkołach publicznych oraz domach i klubach senior+. Miejsca te zazwyczaj mają już odpowiednie zaplecze sprzętowe, są dostępne pod względem architektonicznym, a także w większości posiadają szybkie łącze Internetu szerokopasmowego, które jest kluczowe przy lokalizowaniu tego typu przedsięwzięć.

Spotkanie w sprawie omówienia założeń do projektu odbyło się 23 lutego 2024 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele Związku Powiatów Polskich.

Czw., 29 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek