Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Razem bezpieczniej

Razem bezpieczniej fotolia.pl

„Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” został ustanowiony Uchwałą nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r.. Głównym celem Programu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych.

W 2024 roku w budżecie państwa na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12 000 000 złotych, kwota ta zostanie rozdysponowana na realizację projektów w 2 celach szczegółowych:

 1. Cel szczegółowy nr 1: Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, np.:
  • budowa/modernizacja systemów monitoringów miejskich
  • doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne
  • budowa/modernizacja/doposażenie przejść dla pieszych
 2. Cel szczegółowy nr 2: Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania, np.:
  • działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie budowania poczucia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty).
 2. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie bezpieczeństwa.
 3. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie bezpieczeństwa, tj.:
  • instytucje kościelne,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • kluby sportowe.

Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w założenia Programu. Wnioskowana kwota nie może przekroczyć 100 000 zł. Udział własny powinien stanowić minimum 20 % kosztów realizacji zadania. Termin realizacji projektu należy zaplanować nie wcześniej niż w drugim półroczu bieżącego roku, tak aby wszelkie działania w ramach projektu były zrealizowane do 31 grudnia 2024 r.

Wnioski należy składać do poszczególnych urzędów wojewódzkich. Każdy urząd wyznacza własny termin składania wniosków. Wnioski muszą być przekazane do MSWiA w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2024 r.

Źródło: MSWiA

Czw., 8 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś