Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

100 mln zł na inwestycje w ciepłownictwo!

100 mln zł na inwestycje w ciepłownictwo! fotolia.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłasza nabór projektów w ramach działania FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza. Kwota środków przeznaczona do podziału w ramach naboru wynosi 100 mln zł – dofinansowanie może wynieść nie więcej niż 79,71 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021). Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 31.01.2024 r. o godz. 24:00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie uznaje się za złożony, jeśli spełnia następujące warunki:

  • został złożony w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4 i posiada status „Przesłany” w aplikacji WOD2021.
  • został złożony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wyboru projektów.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dla których planowane jest osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciepłowniczej (celem przyłączenia nowych odbiorców), modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej/chłodniczej, budowy i przebudowy: komór ciepłowniczych, przepompowni wody sieciowej oraz węzłów cieplnych, również jako układów hybrydowych, m.in. w wyniku likwidacji grupowych węzłów cieplnych.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się następujące typy podmiotów:

  • przedsiębiorcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 nie przewiduje minimalnej i maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla Działania FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza.

Harmonogram naboru publikowany i aktualizowany jest na stronie: www.feniks.gov.pl 

Ocena projektów zostanie przeprowadzona w terminie wskazanym w regulaminie wyboru projektów.

Źródło: NFOŚiGW

Niedz., 3 Gr. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła