Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opieka krótkoterminowa w DPS – będzie zmiana wytycznych dotyczących środków EFS Plus w regionalnych programach

Opieka krótkoterminowa w DPS – będzie zmiana wytycznych dotyczących środków EFS Plus w regionalnych programach fotolia.pl

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło proces opiniowania zmian Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027. Zmiana umożliwi finansowanie powstawania miejsc opieki krótkoterminowej w domach pomocy społecznej. 

Do wytycznych na zostać dodany załącznik nr 2 zatytułowany „Wsparcie realizowane przy wykorzystaniu potencjału i zasobów DPS”. Finansowaniem będą mogły być objęte następujące działania mające na celu przekształcenie placówek realizujących usługi w formie instytucjonalnej:

  • realizacja i koordynacja usług środowiskowych w różnych formach: usług opiekuńczych, usług specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich dla osób niezamieszkujących w placówce. Uzupełniająco możliwa ma być również realizacja przez DPS usług – teleopieki lub elektronicznych systemów wspierających pracę opiekunów, ale jedynie jako elementu kompleksowej usługi;
  • utworzenie i wsparcie funkcjonowania w strukturze DPS miejsc pobytu dziennego wraz z usługami. Miejsce świadczenia usług pobytu dziennego musi znajdować się w innym miejscu niż budynek, w którym świadczona jest opieka całodobowa (w projekcie wskazano, że nie jest możliwe finansowanie kosztów związanych z budową, adaptacją i remontem budynków i pomieszczeń w budynkach, w których jest prowadzona długoterminowa opieka całodobowa);
  • utworzenie i wsparcie funkcjonowania w strukturze DPS mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego wraz z usługami (dopuszczalne ma być prowadzenie mieszkań przez DPS zarówno dla osób usamodzielnianych opuszczających DPS, jak i w celu zaradczo-profilaktycznym, tj. zapobiegając umieszczaniu osób w placówce opieki całodobowej);
  • przekształcenie miejsc opieki instytucjonalnej całodobowej, w miejsca opieki wytchnieniowej – w formie krótkoterminowego pobytu całodobowego (do 30 dni, z możliwością wydłużenia o kolejne 30 dni). Przekształcone miejsca będą musiały być wydzielone organizacyjnie;
  • udostępnienie osobom niezamieszkującym w DPS zasobów w postaci: pomieszczeń terapeutycznych, pomieszczeń służących rehabilitacji, wraz z niezbędnym wyposażeniem celem realizacji zajęć terapeutycznych. Działanie takie ma być możliwe w przypadku, gdy z lokalnej analizy potrzeb, wynika, iż na terenie danej miejscowości występuje problem z dostępnością specjalistycznych usług terapeutycznych (np. w postaci usług rehabilitacyjnych (wyłącznie w zakresie opieki długoterminowej), logopedycznych,), a DPS, będzie musiał posiadać zasoby lokalowe i osobowe pozwalające na przeprowadzenie takich form terapeutycznych, dla osób niezamieszkujących w placówce;
  • działania ukierunkowane na usamodzielnienie mieszkańców DPS przez realizację indywidualnych planów usamodzielnienia. Zaplanowane działania nie mogą być realizowane w zakresie wzmocnienia potencjału instytucji, zatem powinny być realizowane poza budynkiem, w którym jest świadczona całodobowa opieka długoterminowa. Niedopuszczalne jest tworzenie pracowni usamodzielniających na terenie tego samego budynku, w którym znajduje się instytucjonalna forma opieki. Wsparcie z zakresu usamodzielnienia może obejmować usługi opiekuńcze, usługi asystenckie oraz usługi terapeutyczne np. treningi samodzielności, budżetowe.

Z projektem zmian można zapoznać się tutaj.

Czw., 2 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel