Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju gminy jako akt prawa miejscowego

Tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju gminy jako akt prawa miejscowego fotolia.pl

NSA: Do zakwalifikowania uchwały podejmowanej na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jako aktu prawa miejscowego wystarczy stwierdzenie, że choć jeden jej przepis wyraża normę, która nie jest jedynie wewnętrznie obowiązująca.

Sprawa toczyła się ze skargi miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju miasta. Zdaniem Wojewody uchwała nie kształtowała praw i obowiązków obywateli, kierowana była do podmiotów ściśle biorących udział w procesie tworzenia projektu planowanego dopiero aktu. W załączniku do uchwały wskazano jedynie harmonogram prac i koniecznych czynności związanych z opracowaniem strategii, nie określono w nim natomiast odrębnych zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

WSA i NSA przyznały rację gminie. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego objęta zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym uchwała stanowi akt prawa miejscowego. Wbrew twierdzeniom Wojewody Opolskiego w Załączniku do uchwały określono szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta do 2030 r. I tak w punktach od 1 do 4 ustalono tryb przebiegu konsultacji wskazując m.in. sposób i miejsce ich ogłoszenia, zawartość ogłoszenia w tym przedmiocie, zakres sporządzonego z przebiegu konsultacji sprawozdania. Nadto rzeczona uchwała zawiera regulacje o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, skierowane do podmiotów zewnętrznych wobec gminy oraz regulacje o charakterze normatywnym, określające podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach w przedmiocie strategii rozwoju gminy. Powyższe wynika z treści pkt 5 załącznika do uchwały uprawniającego do udziału w konsultacjach podmioty wymienione w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W ocenie Sądu tym samym zrealizowano publiczne prawo podmiotowe wymienionych w nim osób fizycznych i prawnych (m.in. mieszkańców gminy, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, a także sąsiednich gmin i ich związków) do udziału w konsultacjach dotyczących m.in. zadań w sprawie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Wyrok NSA z 14 grudnia 2022 r. sygn. III OSK 7161/21

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pon., 23 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel