Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Gminy bez kas fiskalnych przy dystrybucji węgla

Gminy bez kas fiskalnych przy dystrybucji węgla fot.pixabay

Rząd wydał rozporządzenie zwalniające gminy z obowiązku stosowania kas fiskalnych oraz odliczania VAT dla samorządów przy sprzedaży preferencyjnej węgla. W Dzienniku Ustaw znajdziemy je z datą 3 listopada 2022 r. pod pozycją nr 2242.

Zwolnienie polega na nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442 oraz z 2022 r. poz. 724, 1368 i 2029) poprzez dodanie w załączniku pozycji 53 w brzmieniu: „Dostawa węgla kamiennego dokonywana z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), jeżeli dostawa ta w całości jest udokumentowana fakturą”.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, nałożone na gminy ustawą zadanie dystrybucji węgla kamiennego spowodowałoby obowiązek zakupu przez gminy wyłącznie na ten cel kas rejestrujących online lub wymianę kas starego typu użytkowanych przez gminy na kasy online. Mając to na uwadze, Minister Finansów postanowił zwolnić gminy z tego obowiązku. Jest to również wsłuchanie się w uwagi samorządowców, którzy wskazywali tę kwestię podczas prac nad ustawą.

Jednocześnie, rozporządzenie wprowadza zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących dostaw węgla dokonywanych przez gminę z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych także w okresie od 1 lipca 2022 r. do dnia wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia. Dostawy dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe są bowiem uznane za dokonane na podstawie przepisów tej ustawy (art. 29 ust. 2 ww. ustawy). Zwolnienie to – za okres od 1 lipca 2022 r. do wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – będzie obowiązywało pod warunkiem, że dokonana w tym czasie dostawa paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych będzie dokumentowana przez jeden ze wskazanych w przepisie dokumentów pozwalających stwierdzić jednoznacznie jakiego towaru dotyczyła ta sprzedaż i na czyją rzecz została ona dokonana (§ 2 rozporządzenia). Dokumentami tymi mogą być dowody sprzedaży, w tym faktury, ewidencje lub dowody zapłaty wymagane przepisami o podatku dochodowym lub związane z wymogami innych rozliczeń finansowych, do których są obowiązane gminy na podstawie odrębnych przepisów.

Wprowadzenie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji dostawy węgla kamiennego przy zastosowaniu kas rejestrujących z mocą wsteczną, oznacza, że w okresie obowiązywania przepisów nie będzie nakładana kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe na gminy, które dokonały sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wydały paragonu fiskalnego (faktury).

Rozporządzenie weszło w życie z momentem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r.

Sob., 5 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński