Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przedstawiono założenia programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027”

Przedstawiono założenia programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027” fotolia.pl

Podczas ostatniego posiedzenia rządu, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027", przedłożoną przez ministra funduszy i polityki regionalnej.

Program „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027” (FEnIKS) będzie realizował krajową strategię wykorzystania funduszy polityki spójności. Głównymi źródłami finansowania programu są Fundusz Spójności (FS) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łącznie chodzi o ponad 25 mld euro, z czego z EFRR 12,8 mld euro, a z FS 12,3 mld euro. Program stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020.

Najważniejsze rozwiązania
Program ma poprawić warunki rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Chodzi m.in. o działania na rzecz:

 • efektywnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego i rozwoju odnawialnych źródeł energii,
 • gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
 • adaptacji do zmian klimatu,
 • gospodarki wodno-ściekowej,
 • zachowania bioróżnorodności,
 • bezpiecznego i przyjaznego środowisku systemu transportowego,
 • poprawy dostępu oraz zwiększenia odporności systemu ochrony zdrowia,
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Polska postuluje o budżet programu na poziomie 25 mld euro, z czego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12,8 mld euro, a z Funduszu Spójności 12,3 mld euro.

Planowane w programie działania będą przyczyniać się do osiągnięcia założeń głównej strategii UE – Europejskiego Zielonego Ładu, którego realizacja ma pomóc w przekształceniu UE w nowoczesną, przyjazną środowisku i konkurencyjną gospodarkę. Z programu będą podejmowane działania wspierające odbudowę kraju po skutkach pandemii COVID-19.

Wsparcie będzie skierowane do podmiotów publicznych oraz niepublicznych, w tym m.in. do:

 • przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych samorządów,
 • właścicieli budynków mieszkalnych,
 • państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej,
 • dostawców usług energetycznych,
 • zarządców dróg krajowych i linii kolejowych,
 • służb ratownictwa technicznego i bezpieczeństwa ruchu,
 • podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi,
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji ochrony zdrowia i instytucji kultury.

Program FEnIKS będzie następcą programów Infrastruktura i Środowisko i pozostanie największym pod względem alokacji finansowej instrumentem polityki spójności w kraju.

Źródło: gov.pl

Czw., 6 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska