Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy uchwała w sprawie trybu i harmonogramu opracowania strategii jest aktem prawa miejscowego?

Czy uchwała w sprawie trybu i harmonogramu opracowania strategii jest aktem prawa miejscowego? fotolia.pl

Na tytułowe pytanie w kontekście strategii rozwoju gminy odpowiedział twierdząco Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu – choć organ nadzoru był innego zdania. Z jakich powodów Sąd przychylił się jednak do stanowiska Gminy?

Zdaniem Sądu wynikający z właściwych przepisów ustawy o samorządzie gminnym kontekst oraz zakres konsultacji przewidzianych w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przeważa szalę na korzyść poglądu Gminy zawartego w skardze odnośnie do istnienia w uchwale normy abstrakcyjnej i generalnej, a przez to charakteru uchwały jako aktu prawa miejscowego. Jak stwierdził Sąd, uchwała realizuje publiczne prawo podmiotowe jakim jest prawo do konsultacji np. zagadnień koniecznych do współdziałania w ramach wspólnoty gminnej, w tym np. zadań w sprawie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty (por. art. 1 ust.1 w zw. z art. 7 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy gminnej).

Ponadto okolicznością, która według Sądu powinna była zostać wzięta pod uwagę przez organ nadzoru przy ocenie kwestionowanej uchwały Rady Miasta były uchwały podejmowane przez sejmik województwa na podstawie art. 12a ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie województwa. W przypadku Województwa Opolskiego jego Sejmik podejmował uchwały w sprawie określenia zasad trybu i harmonogramu opracowanych strategii rozwoju Województwa Opolskiego i każdorazowo stanowił, że uchwały te podlegają opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. W konsekwencji jeżeli w myśl art. 10e ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym strategia rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa, a ta ostatnia uchwalana jest jako akt prawa miejscowego i ogłaszana w wojewódzkim dzienniku urzędowym, to i forma i charakter gminnej regulacji musi odpowiadać aktowi prawa miejscowego – orzekł WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 20 lipca 2021 r., II SA/Op 313/21

Źródło: CBOSA

Sob., 30 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel