Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych fotolia.pl

Od 13 do 27 września br. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Wnioski o dofinasowanie mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • szkoły ponadpodstawowe prowadzące kształcenie dla dorosłych i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe;
 • placówki kształcenia ustawicznego;
 • centra kształcenia zawodowego;
 • centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • organy prowadzące szkoły i placówki objęte katalogiem beneficjentów;
 • pracodawcy/przedsiębiorcy;
 • szkoły wyższe (w zakresie współpracy z otoczeniem szkół wskazanych w katalogu beneficjentów, jako współpraca dla uczniów);
 • samorząd województwa;
 • zrzeszenia i stowarzyszenia rzemieślnicze i zawodowe;
 • podmioty wskazane w art. 93 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 4 – placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych: może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”).

Dofinasowanie można otrzymać na następujące działania:

 1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego.
 2. Kursy umiejętności zawodowych.
 3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych – możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi.
 4. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 6 732 647,08 PLN, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 90%.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Czw., 26 Sp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba