Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Związek Powiatów Polskich w sprawie klęsk żywiołowych

Związek Powiatów Polskich w sprawie klęsk żywiołowych fot. canva

Zarząd Związku Powiatów Polskich przyjął stanowisko w sprawie wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania JST dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Nowe wytyczne zostały przyjęte przez Zarząd ZPP ze zdziwieniem - minister bowiem wprowadził w nich ograniczenie okresu, którego może dotyczyć wsparcie z uwagi na wystąpienie zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej – według § 2 nowych Wytycznych co do zasady jednostka może otrzymać dotację w roku budżetowym, w którym wystąpiły zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej, a dopiero w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli nie było możliwości zrealizowania zadania wcześniej, istnieje możliwość ubiegania się o dotację na realizację zadań związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej z lat ubiegłych, mających jednak miejsce nie wcześniej niż 2 lata kalendarzowe bezpośrednio poprzedzające rok wystąpienia z wnioskiem o dotację.

W nowych wytycznych znalazło się też założenie, że wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku samorządów powiatowych ustawa nie stanowi inaczej (z uwagi na art. 35 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi w zw. z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), stąd też maksymalny poziom wsparcia wynosi 80% kosztów realizacji zadania.

Zarząd Związku Powiatów Polskich zwrócił uwagę, że w konsekwencji wprowadzenie ograniczenia okresu, w którym można ubiegać się o dofinansowanie może spowodować, że skorzystanie ze wsparcia będzie niemożliwe, gdyż szybkie zorganizowanie wkładu własnego w przypadku większych szkód – a z takimi mamy do czynienia w przypadku korzystania z przedmiotowego wsparcia – w obecnych realiach budżetowych stanowi sporą trudność.

„Rozumiemy motywy, które mogły stać za wydaniem Wytycznych w takim kształcie, czyli np. łatwiejsze zarządzanie systemem dotacji. Jednak z drugiej strony na szali leży możliwość jakiegokolwiek skorzystania z dotacji celowych. Zestawienie tych dwóch wartości w naszej ocenie nie pozostawia żadnych złudzeń” – czytamy w wydanym stanowisku.

Czw., 20 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska