Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym fotolia.pl

Od 19 marca br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  • instytucje pomocy i integracji społecznej;
  • podmioty ekonomii społecznej;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • przedsiębiorcy.

Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach konkursu to:

  1. programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej;
  2. wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 6 947 164,00 PLN, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85,00% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RPO Województwa Łódzkiego

Pt., 19 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba