Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zapobieganie i wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2

Zapobieganie i wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2 fot. pixabay.com

Pod koniec listopada br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020). Projekty na rzecz wdrożenia programów profilaktycznych, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców Województwa Dolnośląskiego (subregiony: wrocławski i m. Wrocław; legnicko-głogowski) w wieku 35-64 lat.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jst;
  • przedsiębiorcy;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą;
  • organizacje pozarządowe;
  • podmioty ekonomii społecznej;
  • podmioty lecznicze.

Realizatorem usług zdrowotnych zaplanowanych w ramach projektu musi być podmiot wykonujący działalność leczniczą, uprawniony do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Konkurs dotyczy naboru wniosków składanych w ramach typu projektu 8.7.A., tj. projektów na rzecz wdrożenia programów profilaktycznych, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z Regionalnym programem zdrowotnym zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, który jest ukierunkowany na zmniejszenie do 2023 roku zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2 wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku 35-64 lat.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i budżet państwa) wynosi 95% (85% środki europejskie, 10% budżet państwa). Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis Instytucji Pośredniczącej RPO Woj. Dolnośląskiego

Śr., 21 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba