Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej w województwie podlaskim

Uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej w województwie podlaskim fotolia.pl

Od 26 października do 24 listopada będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach  przedsięwzięcia 3.1.2 Rewitalizacja na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali Działania 8.6  Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.  

O dofinansowanie projektu mogą  ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe, podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno – prywatnym,
  • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
  • kościoły i inne związki wyznaniowe, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
  • podmioty ekonomii społecznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Projekty z zakresu rewitalizacji obejmować będą rewitalizację małej skali:

  • projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowę i adaptację zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
  • projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
  • projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to  75 714,87  PLN, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Pt., 16 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba