Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zespół ds. obszarów wiejskich pod znakiem wdrażania PROW 2014-2020

Zespół ds. obszarów wiejskich pod znakiem wdrażania PROW 2014-2020 fotolia.pl
Przedmiotem sierpniowego posiedzenia zespołu rolnictwa i obszarów wiejskich KWRiST, które odbyło się 20 sierpnia, były cztery projekty rozporządzeń wdrażających Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Pierwszy blok projektów dotyczył dwóch poddziałań działania LEADER: projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania" oraz projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji". Przedstawialiśmy je naszym Czytelnikom tutaj: http://wartowiedziec.org/index.php/start/aktualnosci/26495 .
 
O ile w pierwszym przypadku, projekt został zaakceptowany bez uwag, to przy drugim nie obyło się bez dyskusji. Wywołał ją wniosek przedstawiciela Związku Gmin Wiejskich. Postulował on zmianę (a w jego opinii, właściwą interpretację zapisów PROW), by kryterium podziału pieniędzy w tym przypadku była nie liczba mieszkańców danego obszaru objętego lokalną strategią rozwoju, a jego wielkość. Wzbudziło to zdecydowaną reakcję przedstawicieli resortu. Wiceminister Zofia Szalczyk jasno i kategorycznie stwierdziła, że (a) nigdy takie kryterium nie wchodziło w grę i nie może byc brane pd uwagę, (b) zapis który przywołał przedstawiciel ZGW "wysokość kwot ryczałtowych zostanie określona w przepisach krajowych z uwzględnieniem wyników analizy i będzie uwzględniać wielkość obszaru objętego LSR", także zakłada mierzenie wielkości obszaru liczbą jego mieszkańców; (c) ustawa o RLKS mówi o liczbie ludności, jako kryterium tworzenia lokalnych grup działania, (d) żadne z województw (oprócz podlaskiego, z którego pochodzi autor wniosku), ani żadna z LGD nie wnosiła podczas konsultacji o zmianę tego kryterium; (e) podjęcie zmiany teraz i tak zasadniczej wymagałoby uzgodnień z Komisją Europejską i wstrzymywałoby wypłatę pieniędzy z programu, na które wszyscy czekają. Ostatecznie uzgodniono, że zespół opiniuje projekt pozytywnie, z uwagą wnioskodawcy, na którą resort udzieli pisemnej odpowiedzi przed plenarnym posiedzeniem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przy czym przedstawiciele resortu jasno wyrazili się, iż odpowiedź ta będzie taka sama jak na posiedzeniu.
 
Przedmiotem posiedzenia były także dwa kolejne projekty rozporządzeń wdrażających PROW 2014-2020: projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania zaliczek w ramach PROW 2014-2020. Przedstawiliśmy je naszym Czytelnikom TUTAJ oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014–2020. Pisaliśmy o nim TUTAJ. Oba projekty zostały zaopiniowane pozytywnie.
 
Pomoc poszkodowanym przez suszę
 
Przedstawiciele strony samorządowej zwrócili się do ministerstwa z apelem o współpracę przy tworzeniu mechanizmu wsparcia i rekompensat dla rolników terenów dotknietych szuszą. Wiceminister Szalczyk odpowiedziałą, iż trwają obecnie prace na uruchomieniem działań przez rząd i niektóre z nich wymieniła, jak różnego rodzaju zwolnienia i umorzenia obciążeń wobec Skarbu Państwa, czy starania o wsparcie z funduszy unijnych.
Czw., 20 Sp. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża