Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Polityka regionalna: obszary funkcjonalne, resort odpowiada na uwagi

Polityka regionalna: obszary funkcjonalne, resort odpowiada na uwagi fotolia.pl
W okresie konsultacji projektu rozporządzenia dotyczącego warunków wytyczania obszarów funkcjonalnych, napłynęło do ministerstwa rozwoju regionalnego sporo uwag z urzędów marszałkowskich. Wobec nich resort przesłał do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu swoje stanowisko.
 
 
KPZK owszem, ale...
 
Resort rozwoju podkreśla, że choć kontekstem merytorycznym dla rozporządzenia jest problematyka obszarów funkcjonalnych opisana w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, jednak "nie może odwoływać się do zapisów tam zawartych abstrahując od procesu prawodawczego, w którym po pierwsze uwarunkowania legislacyjne wymusiły pewne zmiany podejścia założonego w KPZK 2030, a po drugie dalsze jego modyfikacje nastąpiły w wyniku uzgodnień między stroną rządową a samorządową w ramach uzgadniania przez KWRiST projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw."
 
Kryteria spójne i ujednolicone
 
Jeden z urzędów marszałkowskich zaproponował, aby w szczególnych przypadkach samorząd województwa stosując zasadę ciągłości mógł włączyć do obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego dodatkowe gminy za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Odnosiło się to sytuacji obszaru, który rozdzielony jest rzeką czy jeziorem. W takim przypadku odcięte części obszaru (gminy) mają ograniczony dostęp do miasta rdzeniowego. Resort odpowiedział, iż rozporządzenie wprowadza zarówno warunki podstawowe delimitacji, jaki i dodatkowe, które może zastosować samorząd województwa, aby włączyć dodatkowe gminy. Jednak w opinii ministerstwa, wprowadzenie proponowanej zmiany doprowadziłaby do znaczącego odejścia od podstawowego założenia, czyli jednolitych warunków wyznaczania obszarów na podstawie projektu rozporządzenia.
 
Wiele uwag urzędów marszałkowskich dotyczyło zmiany kryteriów lub ich wartości. Jednym z nich była liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców. W tym przypadku urzędy marszałkowskie podkreślały, iż ze względu na różnice w rozwoju gospodarczym, niektóre gminy mogłyby zostać "ukarane" za wysoki poziom przedsiębiorczości w swoim województwie, poprzez niewłączenie danej gminy do obszaru funkcjonalnego. Innym wnioskiem była zmiana soformułowania "otoczone ze wszystkich stron gminami" na "sąsiadujące bezpośrednio z gminami". Jednak w opiniii resortu zaproponowany katalog kryteriów i ich wartości, jest optymalny i uniwersalny. Zmiana jednego z nich spowodowałaby niespójność całej metody.
 
Uwagi i stanowisko resortu będą przedmiotem obrad zespołu infrastruktury i zespołu obszarów miejskich Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
 
Źródło: materiał dla KWRiST
Sob., 13 Czrw. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża