Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ochroniarze łatwiej uzyskają badania lekarskie

Ochroniarze łatwiej uzyskają badania lekarskie fotolia.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami licencjonowani pracownicy ochrony (podobnie jak i kandydaci na takich pracowników) muszą przechodzić badania lekarskie i psychologiczne. Na ustalonej jeszcze w 1999 roku przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia takich badań znalazły się przede wszystkim jednostki „mundurowej” służby zdrowia (np. zespoły zakładów opieki zdrowotnej Zarządów Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, szpitale specjalistyczne MSWiA, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Ministerstwa Obrony Narodowej). Ze względu na zaobserwowane negatywne zjawiska związane z ograniczeniem konkurencji Minister Zdrowia postanowił odstąpić od określania podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań w postaci katalogu zamkniętego.

Badania lekarskie będą mogli przeprowadzać wszyscy lekarze, którzy mają jednocześnie:

  • uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy;
  • dodatkowe kwalifikacje wymagane do przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji.

Badanie psychologiczne będą przeprowadzać z kolei psycholodzy posiadający wymienione wyżej dodatkowe kwalifikacje.
Jednocześnie:

  • obniżona zostaje cena badania z 350 zł na 250 zł;
  • przywrócona zostaje zasada, że koszty badań osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej pokrywa pracodawca (obowiązujące obecnie przepisy rozporządzenia zmieniały zasadę ustaloną w ustawie);
  • ustalono, że badanie wymagane przez ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia zastępuje profilaktyczne badanie lekarskie wymagane przepisami Kodeksu Pracy (obecnie pracownicy ochrony musieli niezależnie przechodzić oba badania);
  • odstąpiono od przeprowadzania obligatoryjnego badania specjalistycznego i psychiatrycznego, dając jednocześnie lekarzowi możliwości ich przeprowadzenia w ramach badań dodatkowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej zostało skierowane do zaopiniowania przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

Śr., 6 Czrw. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski