Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

ABC zdrowia. Świadczeniodawca i jego obowiązki (cz.4)

ABC zdrowia. Świadczeniodawca i jego obowiązki (cz.4) fotolia.pl

Kontynuując cykl "Świadczeniodawca i jego obowiązki", przedstawiamy Państwu informacje o tym, czym jest lista oczekujących i kto ją musi prowadzić.

Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkiem ustawowym i ma na celu zapewnienie pacjentom równego, sprawiedliwego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy, zgodnie z harmonogramem jego pracy. Jeżeli świadczenia nie mogą być udzielone w dniu zgłoszenia, każda placówka realizująca świadczenia na podstawie umowy z NFZ ma obowiązek wskazać pacjentowi inny termin ich wykonania i umieścić pacjenta na tzw. liście oczekujących.

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

 • pacjenci w stanie nagłym,
 • osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci (także osoby represjonowane),
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ważne jest, żeby przyjęcia odbywały się zgodnie z kolejnością wpisów na liście oczekujących, a przyspieszenie przez przesunięcie na liście było spowodowane wyłącznie względami medycznymi.

Uwaga: Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach oczekujących. Za takich pacjentów uznaje się również pacjentów, którzy mają zgłosić się po hospitalizacji na wizytę kontrolną, wskazaną w wypisie ze szpitala.

Lekarz kierujący pacjenta do dalszego leczenia specjalistycznego kwalifikuje go do jednej z dwóch kategorii medycznych:

 • przypadek pilny – pacjent, który wymaga pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia;
 • przypadek stabilny – pacjent, który nie znajduje się w stanie nagłym i nie został zakwalifikowany jako przypadek pilny.

Lekarz przyjmujący pacjenta w szpitalu potwierdza kategorię medyczną wskazaną na skierowaniu (lub sam kwalifikuje go do odpowiedniej kategorii). Określona kategoria ma wpływ na termin realizacji świadczenia.

Prowadzenie wpisów na listy oczekujących powinno odbywać się na bieżąco, a więc umieszczanie pacjenta na liście oczekujących powinno nastąpić w dniu jego zgłoszenia się do świadczeniodawcy.

Uwaga: Ustalanie przez świadczeniodawcę dni do zapisywania się jest niezgodne z prawem.

Na liście oczekujących odnotowuje się, między innymi, następujące informacje:

 • numer na liście oczekujących,
 • datę i godzinę wpisu,
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta,
 • adres pacjenta,
 • numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub jego opiekunem,
 • rozpoznanie lub powód przyjęcia,
 • planowany termin udzielenia świadczenia,
 • imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu wraz z jej podpisem.

Wykazy osób oczekujących i skreślonych z list do wybranych poradni specjalistycznych, oddziałów szpitalnych oraz na wybrane świadczenia, informacje o średnim czasie oczekiwania, liczbie osób oczekujących, liczbach osób skreślonych, w tym liczbie osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia, przekazywane są przez świadczeniodawców co miesiąc do NFZ.

Informacje o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania, w podziale na przypadki pilne oraz przypadki stabilne są następnie publikowane przez oddziały i centralę Funduszu na stronach internetowych.

Po ustaleniu terminu przyjęcia pacjenta, świadczeniodawca może odnotować na skierowaniu:

 • datę udzielenia świadczenia,
 • rodzaj/nazwę listy oczekujących wraz z numerem kolejnym na liście,
 • datę dokonania wpisu na listę.

Adnotacje powinny być potwierdzone pieczęcią świadczeniodawcy oraz podpisem i ewentualnie pieczątką osoby potwierdzającej wpisanie świadczeniobiorcy na listę oczekujących.

UWaga: Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej.

Źródło: Vademecum 2012, NFZ

Wt., 5 Czrw. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka