Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przekształcenia SP ZOZ w spółkę a VAT od aportu

Przekształcenia SP ZOZ w spółkę a VAT od aportu fotolia.pl

Przedstawiamy ciekawą interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 listopada 2011 r. sygn. IBPP3/443-891/11/AM w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT aportu w postaci przekazania na własność nieruchomości będących dotychczas w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca (powiat) zamierza wnieść do nowo powstałej spółki tytułem aportu całe przedsiębiorstwo SPZOZ. Jednakże nowo powstała spółka nie będzie dysponowała nieruchomościami na podstawie dotychczas przysługującego SPZOZ tytułu prawnego. Szpitalowi w X. umową z dnia 30 kwietnia 2004 roku nieruchomości stanowiące własność powiatu zostały oddane w nieodpłatne użytkowanie. Ta forma gospodarowania nieruchomościami wynika z art. 54 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej zgodnie, z którym SPZOZ gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami stanowiącymi własność samorządu terytorialnego.

Forma nieodpłatnego użytkowania nieruchomościami samorządowymi nie została przewidziana w ustawie o działalności leczniczej dla spółek będących podmiotami leczniczymi w związku z czym konieczne jest wyposażenie jej w nieruchomości, mając na uwadze zasady określone w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami. Zasady racjonalnej gospodarki nieruchomościami nie dają podstaw do ustanowienia na rzecz spółki nieodpłatnego użytkowania. Tak więc wyposażenie spółki w majątek nieruchomy nastąpi na podstawie innego tytułu prawnego.

W tej sytuacji do nowej spółki tytułem aportu zostałyby wniesione określone w art. 551 k. c. składniki przedsiębiorstwa, za wyjątkiem prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości, na których SPZOZ prowadzi działalność. Dotychczas posiadane przez SPZOZ nieruchomości zostałyby wniesione aportem na własność lub do użytkowania wieczystego spółki. W wyniku tej czynności spółka dysponowałaby w dalszym ciągu tymi samymi nieruchomościami, jednakże na podstawie innego tytułu prawnego.
Podkreślić w tym miejscu należy, iż brak prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości w przekazywanym majątku nie wpływa na funkcjonalne związki pomiędzy pozostałymi składnikami, które pozwalają na prowadzenie dotychczasowej działalności leczniczej. Nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej można bowiem przekazać w formie prawa własności lub użytkowania wieczystego.

Przyczyny niemożliwości przekazania jako składników przedsiębiorstwa prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości wynikają z zastosowania przepisów szczególnych, które wyłączają taką możliwość.
Fakt, że spółka z o. o. będzie dysponowała nieruchomościami na podstawie innego tytułu prawnego niż obecnie SPZOZ - nie ma wpływu na opodatkowanie przedmiotowej transakcji, ponieważ nastąpi wniesienie do spółki na własność lub w użytkowanie wieczyste tych samych nieruchomości, którymi dysponuje obecnie SPZOZ. Spółka, która będzie nabywcą przedsiębiorstwa będzie kontynuowała dotychczasową jego działalność w oparciu o te same składniki majątkowe, które posiada obecnie SPZOZ.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy stwierdzić należy, że wyłączenie z masy majątkowej zakładu nieruchomości wykorzystywanych dla potrzeb prowadzenia działalności leczniczej, której prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego następnie będzie przedmiotem aportu na rzecz spółki z o. o., do której Wnioskodawca wnosi ten zakład nie pozbawia wydzielonego kompleksu majątkowego – na dzień wniesienia go aportem do spółki z o. o. – cech przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż w rozpoznawanej sprawie będzie miał zastosowanie przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji czynność wniesienia przez Wnioskodawcę aportem przedsiębiorstwa do spółki z o. o. nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

źródło: http://www.podatki.biz/interpretacje/0190411.txt 

Sob., 2 Czrw. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel