Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Analityka medyczna podyplomowo? MZ odpowiada

Analityka medyczna podyplomowo? MZ odpowiada fot.pixabay

Czy Ministerstwo Zdrowia będzie rekomendowało wyższym uczelniom medycznym utworzenie studiów podyplomowych na kierunku analityka medyczna? Tego właśnie zagadnienia dotyczyło zapytanie zgłoszone przez posłankę Iwonę Krawczyk.

Parlamentarzystka wskazała, że od kilku lat żadna z uczelni wyższych nie zdecydowała się na utworzenie i uruchomienie studiów podyplomowych na kierunku analityka medyczna. Stan ten budzi niezadowolenie wśród absolwentów kierunków biologii, biotechnologii, chemii, farmacji, weterynarii, którzy od lat zabiegają o możliwość ukończenia tych studiów i podjęcia pracy jako diagności laboratoryjni.

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, że ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej wprowadziła zmiany w dostępie do zawodu diagnosty laboratoryjnego. Tytuł diagnosty będą mogły uzyskać wyłącznie osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna. Natomiast osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunkach w zakresie biologii, biotechnologii, chemii, farmacji lub weterynarii mogą uzyskać tytuł diagnosty, jeżeli do dnia 31 grudnia 2028 r. ukończą kształcenie podyplomowe w zakresie analityki medycznej lub do dnia 31 grudnia 2028 r. rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie mikrobiologii lub toksykologii na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że uczelnie wyższe są autonomiczne na zasadach określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, posiadają osobowość prawną i samodzielnie decydują jakie studia podyplomowe są uruchamiane.

Jednakże jeszcze w listopadzie ubiegłego roku resort zdrowia przekazał Rektorom Uczelni prowadzących kształcenie na kierunku analityka medyczna informację o licznych zapytaniach dotyczących możliwości rozpoczęcia studiów podyplomowych w zakresie analityki medycznej przez pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych posiadających tytuł magistra na ww. kierunkach.

Według danych posiadanych przez Ministerstwo, liczba diagnostów laboratoryjnych (według stanu na 31 grudnia 2023 r.) wynosi 18.414 osób.

Z treścią zapytania poselskiego i odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia można zapoznać się tutaj 

Śr., 22 Mj. 2024 0 Komentarzy
Przemysław Matysiak
Redaktor Przemysław Matysiak