Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w zakresie programów lekowych - zarządzenie Prezesa NFZ

Zmiany w zakresie programów lekowych - zarządzenie Prezesa NFZ fotolia.pl

Od 9 maja br. obowiązuje nowelizacja zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Najważniejsze zmiany wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym dotyczą m.in.:

 1. załącznika nr 1k do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń i zakresów i polegają na:
  • zmianie nazwy zakresu o kodzie 03.0000.432.02 na Zapobieganie reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych,
  • umożliwienia rozliczania świadczenia o kodzie 5.08.07.0000002 hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci w ramach zakresów: 03.0000.359.02 i 03.0000.432.02,
  • dodaniu zakresów o kodach:
   • 03.0000.456.02 Leczenie chorych z zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa,
   • 03.0000.457.02 Leczenie chorych z uogólnioną postacią miastenii,
   • 03.0000.458.02 Leczenie chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy (ASMD) typu A/B i B,
   • 03.0000.459.02 Leczenie chorych na raka szyjki macicy,
   • w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;
 2. załącznika nr 1l do zarządzenia, określającego Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych i polegają na:
  • zmianie nazwy świadczenia o kodzie 5.08.08.0000178 na Diagnostyka w programie zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych,
  • dodaniu nowych świadczeń,
  • zmianie zasad rozliczania świadczeń o kodach:
   • 5.08.08.0000088 – aktualnie jest to produkt rozliczeniowy uwzględniający koszty badań diagnostycznych w programie z zastosowaniem niwolumabu lub pembrolizumabu lub terapii skojarzonej niwolumabu z ipilimumabem lub niwolumabu z relatlimabem, którego wartość punktowa wynosi 6 116,00,
   • 5.08.08.0000139 - aktualnie jest to produkt rozliczeniowy uwzględniający koszty badań diagnostycznych w programie ponoszonych w pierwszym roku terapii, którego wartość punktowa wynosi 6 682,00,
   • 5.08.08.0000092 – aktualnie jest to produkt rozliczeniowy uwzględniający koszty badań diagnostycznych w programie z zastosowaniem: certolizumabu, etanerceptu, iksekizumabu i sekukinumabu ponoszonych w pierwszym roku terapii, którego wartość punktowa wynosi 1 060,00,
   • 5.08.08.0000143 - aktualnie jest to produkt rozliczeniowy uwzględniający koszty badań diagnostycznych realizowanych w 1 roku terapii, którego wartość punktowa wynosi 918,00,
   • 5.08.08.0000124 – aktualnie jest to produkt dedykowany do rozliczania kosztów badań diagnostycznych wykonywanych dla pacjentów dorosłych w ramach programu lekowego;
 3. załącznika nr 2, określającego Wzór umowy i polegają na: a) wprowadzeniu zmiany porządkującej dotyczącej umożliwienia składania wniosku o zmianę numeru rachunku bankowego w formie elektronicznej lub pisemnej, b) wprowadzeniu w planie rzeczowo-finansowym kwoty zobowiązania, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, z uwzględnieniem środków na finansowanie świadczeń z Funduszu Medycznego;
 4. załącznika nr 5 do zarządzenia, określającego Katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych i polegają na obniżeniu progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla substancji czynnych o kodach wskazanych w nowelizacji. 

Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 kwietnia 2024 r., z wyjątkiem załącznika nr 5 do zarządzenia, określającego Katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych, w zakresie:

 1. lp. 1 kolumny 5, który stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 maja 2024 r.,
 2. lp. 20 kolumny 5, który stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 czerwca 2024 r.

Źródło: www.nfz.gov.pl 

Pt., 17 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka