Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt zmian w rozliczaniu świadczeń wysokospecjalistycznych - konsultacje

Projekt zmian w rozliczaniu świadczeń wysokospecjalistycznych - konsultacje fotolia.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia skierował do konsultacji projekt nowelizacji zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku nr 1a do zarządzenia:
  1. podniesiono wartość punktową dla grupy PZC03 Usunięcie migdałków i inne zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż. do poziomu wartości grupy C12 Duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani;
  2. umożliwiono rozliczanie grupy C57 Inne choroby gardła, uszu i nosa w zakresie choroby zakaźne;
  3. ponadto umożliwiono rozliczanie grupy J47 Duże guzy skóry w zakresie chirurgia szczękowo-twarzowa.
 2. W załączniku nr 1b do zarządzenia utworzono produkt rozliczeniowy o kodzie 5.52.01.0001577 Hospitalizacja związana z profilaktyką czynno-bierną poekspozycyjną (PEP) i jednocześnie w załączniku nr 1c w produkcie o kodzie 5.53.01.0001436 - Produkt leczniczy niezawarty w kosztach świadczenia - rozszerzono katalog produktów możliwych do rozliczenia na podstawie faktury o dodatkowe swoiste immoglobuliny do profilaktyki PEP.
 3. W załączniku nr 1c do zarządzenia:
  1. umożliwiono sumowanie produktu o kodzie 5.53.01.0001535 Koszt pobytu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w chorobach zakaźnych dla zakresu choroby zakaźne z jednoczesnym usunięcie z uwag wykluczenia dla grupy S57;
  2. dodano nowy produkt rozliczeniowy o kodzie: 5.53.01.0001657 Wytworzenie sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego przeznaczonego do użytku długoterminowego, który obejmuje koszt zestawu do zakładania gastrostomii przezskórnej, gastrostomii balonowej, jejunostomii;
  3. ponadto doprecyzowano zasady sprawozdawania produktów diagnostyki patomorfologicznej 5.53.01.0001653 - 5.53.01.0001656.
 4. W załączniku nr 9 do zarządzenia:
  1. rozszerzono listy procedur ICD-9 na listach dodatkowych A4 i A8 o badania diagnostyczne dotyczące poziomu określonych białek w surowicy krwi oraz o wybrane procedury związane z psychiatryczną oceną stanu psychicznego (odpowiednio dla grup A67 Padaczka - diagnostyka i leczenie > 3 dni i A35D Choroby zwyrodnieniowe OUN > 1 dnia);
  2. dokonano zmian w charakterystyce grup: C14 Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani, C12 Duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani, PZC03 Usunięcie migdałków i inne zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż. Procedury: Wycięcie migdałków podniebiennych, 28.3 Wycięcie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego, 28.4 Wycięcie resztek migdałka podniebiennego, 28.5 Wycięcie migdałka językowego, 28.6 Wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii), 28.92 Wycięcie zmiany migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego, 31.5 Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki krtani zostały przeniesione z grupy C14 Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani do grupy C12 Duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani.

Opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia można przedkładać w terminie do 21 września 2023 r. do godziny 12:00.

Źródło: www.nfz.gov.pl 

Pt., 15 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka