Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Elektroniczna dokumentacja medyczna - tekst jednolity

Elektroniczna dokumentacja medyczna - tekst jednolity fotolia.pl

Ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

W Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1851 opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. Uwzględnia on dwie nowelizacje dokumentu, tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2023 r.

Po zmianach, elektroniczną dokumentację medyczną stanowią:

  1. informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545, 1675 i 1692);
  2. informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.);
  3. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  4. wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
  5. opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4;
  6. karta profilaktycznego badania ucznia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  7. Indywidualny Plan Opieki Medycznej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Do dnia 31 sierpnia 2027 r. karta profilaktycznego badania ucznia może być prowadzona na dotychczasowych zasadach. Natomiast Indywidualny Plan Opieki Medycznej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta może być prowadzony w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2023 r.

Śr., 13 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński