Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Darmowe leki dla dzieci i osób po 65. roku życia

Darmowe leki dla dzieci i osób po 65. roku życia fotolia.pl

29 sierpnia br. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1733), zwana dalej "ustawą”, która wprowadza dodatkowe uprawnienia do bezpłatnych leków dla osób poniżej 18 roku życia oraz powyżej 65 roku życia. Jednocześnie zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. z 2023 r. poz. 1734), które umożliwia realizację ww. uprawnień.

Minister Zdrowia informuje, iż obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2023 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2023.73) stanowi uwzględnienie stanu prawnego wynikającego z wejścia w życie ustawy i zawiera listy produktów leczniczych, które będą mogły być wydawane bezpłatnie ww. grupom pacjentów od 1 września 2023 r.

Aktualnie obowiązuje obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2023.49), w którym załącznik D zawiera listę leków przysługującym świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy, tj. powyżej 75 roku życia. Minister Zdrowia informuje, iż od dnia wejście w życie ustawy do końca sierpnia 2023 r. ww. załącznik stanowi listę leków, które mogą być również przepisywane bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 65 roku życia.

Lista leków refundowanych dostępna na stronie: www.gov.pl 

Źródło: MZ

Czw., 31 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska