Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szczególna opieka geriatryczna (cz. 1)

Szczególna opieka geriatryczna (cz. 1) fotolia.pl

17 sierpnia 2023 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. Część zadań przewidzianych w ustawie będą realizować powiaty i ich podmioty lecznicze. W związku z powyższym rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych nowym rozwiązaniom prawnym i organizacyjnym w ochronie zdrowia. 

Dla kogo przeznaczona jest szczególna opieka geriatryczna?

Do korzystania ze szczególnej opieki geriatrycznej mają prawo osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które ukończyły 75. rok życia. Nie oznacza to, że wszystkie osoby, które ukończyły 75. rok życia automatycznie będą uprawnione do korzystania ze wszystkich usług wskazanych w ustawie. 

Jednym z miejsc udzielania świadczeń będą centra zdrowia 75+. Tworzenie centrów będzie co do zasady zadaniem powiatów. Szerzej na ten temat będzie mowa w kolejnej części. Do centrum pacjenta będzie mógł skierować:

  1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. lekarz udzielający świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie geriatrii,
  3. lekarz wykonujący zawód w oddziale geriatrycznym albo 
  4. lekarz wykonujący zawód w innym oddziale szpitala, w którym nie ma oddziału geriatrycznego, 

- będący lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku skierowania pacjenta przez lekarza POZ wymagane będzie przeprowadzenie przez tego lekarza wstępnej oceny geriatrycznej tej osoby. Skierowanie będzie mogło mieć miejsce, jeżeli wynik wstępnej oceny geriatrycznej wyniesie co najmniej 6 punktów w skali VES­13. Skala VES­13 (Vulnerable Elders Survey 13) jest badaniem kwestionariuszowym, obejmującym samoocenę stanu zdrowia i wykonywania codziennych czynności, pomagającym zidentyfikować osoby o zwiększonym ryzyku znacznego pogorszenia stanu zdrowia i sprawności funkcjonalnej. 

Skala VES-13 w wersji z oryginalną punktacją (standardy postępowania w opiece geriatrycznej 2013, stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, str. 30)

Źródło: Model oceny elementów Całościowej Oceny Geriatrycznej (eCOG) w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, lek. med. Katarzyna Hornowska-Suchoń

Skierowanie do centrum przez pozostałych z wymienionych lekarzy będzie następowało po przeprowadzeniu całościowej oceny geriatrycznej osoby uprawnionej. Wyniki całościowej oceny geriatrycznej będą dołączane do skierowania do centrum.

Pt., 25 Sp. 2023 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel