Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Określono wymogi podstawowe, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii

Określono wymogi podstawowe, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii fotolia.pl

Minister Rolnictwa wydał w sprawie rozporządzenie w sprawie wymogów podstawowych, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzaju przeprowadzanych kontroli.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydano na podstawie art. 105 ust. 9 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Zgodnie z nim wymogami podstawowymi wskazanymi w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.2) ), do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, są wymogi podstawowe:

  • SMR 5 – tj. art. 14 i 15, art. 17 ust. 1 (6) oraz art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności – z wyłączeniem wymogów dotyczących środków spożywczych pochodzenia roślinnego;
  • SMR 6 – tj. art. 3 lit. a), b), d) i e) oraz art. 4, 5 i 7 Dyrektywy Rady 96/22/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. dotyczącej zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym i uchylająca dyrektywy 81/602/EWG, 88/146/EWG oraz 88/299/EWG;
  • SMR 9 – tj. art. 3 i 4 Dyrektywy Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającej minimalne normy ochrony cieląt;
  • SMR 10 – tj. art. 3 i 4 Dyrektywy Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającej  minimalne normy ochrony świń;
  • SMR 11 – tj. art. 4 Dyrektywy Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt hodowlanych.

Zgodnie z wydanym rozporządzeniem powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza przedmiotowe kontrole w ramach kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu.

Akt prawny opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją numer 476.

Śr., 15 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński