Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - nowelizacja zarządzenia

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - nowelizacja zarządzenia fotolia.pl

2 marca br. Prezes NFZ podpisał nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Niniejszą regulacją, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 - Domowa antybiotykoterapia dożylna - wykreślono produkty rozliczeniowe dedykowane poszczególnym antybiotykom (60 pozycji), które zostały zastąpione jednym produktem rozliczeniowym "antybiotyk podawany dożylnie" (z wykazu antybiotyków określonych w załączniku nr 18). Jednocześnie dodano załącznik nr 18 do zarządzenia, zawierający wykaz antybiotyków odpowiadających nazwom produktów wymienionych dotychczas w zakresie "Domowa antybiotykoterapia dożylna". Powyższe zmiany przepisów mają zastosowanie do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 marca 2023 r.;
 2. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2674), wprowadzającej finansowanie z Funduszu Medycznego świadczeń udzielanych osobom do ukończenia 18. r. ż., związanych z diagnostyką genetyczną, modyfikacji uległ:
  1. załącznik nr 1 określający Katalog zakresów świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - utworzono nowy zakres skojarzony do zakresu „badania genetyczne” pod nazwą "badania genetyczne - świadczenia diagnostyki genetycznej udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia", w którym są realizowane badania genetyczne dla dzieci,
  2. załącznik nr 1b określający Katalog zakresów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Kompleksowa opieka nad rodzinami z wysokim, dziedzicznie uwarunkowanym ryzykiem zachorowania na nowotwory - utworzono zakresy skojarzone do wszystkich 3-ch obowiązujących zakresów dodając do nazw dotychczasowych zakresów określenie: "świadczenia diagnostyki genetycznej udzielane osobom do ukończenia18 roku życia".
   Powyższe zmiany przepisów mają zastosowanie do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 lutego 2023 r.;
 3. w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2678), wprowadzono możliwość rozliczania badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego w całkowitym znieczuleniu dożylnym. W związku z powyższym, w załączniku nr 1b, utworzono nowe produkty rozliczeniowe, tj.:
  1. "Znieczulenie całkowite dożylne – do tomografii komputerowej - SOK", dedykowane realizacji badań tomografii komputerowej (TK),
  2. "Znieczulenie całkowite dożylne – do rezonansu magnetycznego - SOK", dedykowane realizacji badań rezonansu magnetycznego (RM).

Ponadto, w produkcie rozliczeniowym "Konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu diagnostycznego - SOK", w części Uwagi określonej modyfikacji uległa treść uwag.

Powyższe zmiany przepisów mają zastosowanie do rozliczania świadczeń udzielanych od 4 stycznia 2023 r.

Jak wskazano w uzasadnieniu zarządzenia zmiana w zakresie pkt 1 nie powoduje zwiększenia wydatków płatnika, natomiast skutek finansowy modyfikacji, w zakresie pkt 2 i 3 nie jest możliwy do oszacowania.

Źródło: baw.nfz.gov.pl 

Pt., 10 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka