Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czynności sprawdzające - nowe zarządzenie Prezesa NFZ

Czynności sprawdzające - nowe zarządzenie Prezesa NFZ fotolia.pl

Prezes NFZ 26 stycznia br. podpisał zarządzenie w sprawie czynności sprawdzających. 

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zastępuje zarządzenie Nr 6/2020/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie czynności sprawdzających, które z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc.

Zasadniczą zmianą wynikającą z niniejszego zarządzenia (w odniesieniu do zarządzenia dotychczas obowiązującego) jest wprowadzenie mechanizmu weryfikacji zasadności rozpoczęcia czynności sprawdzających przez dyrektorów OW NFZ. W tym celu dyrektor OW NFZ ma obowiązek przekazywać do Prezesa NFZ, za pośrednictwem dyrektora Departamentu Kontroli, informację o zamiarze rozpoczęcia czynności sprawdzających. Przedmiotowa informacja podlega weryfikacji m.in. w zakresie zasadności prowadzenia czynności sprawdzających oraz jednostki organizacyjnej NFZ lub komórki organizacyjnej NFZ, która ma przeprowadzić czynności sprawdzające, a także okoliczności uzasadniających wszczęcie kontroli zamiast przeprowadzenia czynności sprawdzających.

Przyjęte rozwiązania są zorientowane na realizację efektu synergii pomiędzy Dyrektorami OW NFZ a Prezesem NFZ w zakresie realizacji uregulowanego w art. 61w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych trybu weryfikacji prawidłowości funkcjonowania uczestników systemu ochrony zdrowia.

Pozostałe zmiany w treści zarządzenia porządkują przebieg procesu przeprowadzania czynności sprawdzających. W wyniku ww. zmian wprowadzono nowy załącznik nr 2 stanowiący wzór informacji o zamiarze rozpoczęcia czynności sprawdzających. W pozostałych załącznikach, w stosunku do dotychczasowego ich brzmienia, wprowadzone zmiany stanowią konsekwencje zmian w treści zarządzenia, a ponadto mają charakter redakcyjny.

Jak wskazuje Prezes NFZ zmiana zarządzenia realizuje dwa cele strategiczne Narodowego Funduszu Zdrowia:

  1. cel 5 - poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej;
  2. cel 7 - usprawnienie organizacji, zapewniające skuteczną realizację zadań.

Z pełną treścią zarządzenia można zapoznać się tutaj 

Pt., 27 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka