Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w Ratownictwie Medycznym - nowelizacja

Zmiany w Ratownictwie Medycznym - nowelizacja fotolia.pl

W ramach KWRiST do zaopiniowania wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Proponowane zmiany:

Więcej Zespołów Ratownictwa Medycznego

Projekt ustawy wprowadza dolny próg liczby specjalistycznych ZRM. Zakłada się, że na każde rozpoczęte 10 podstawowych zespołów w województwie powinien przypadać co najmniej jeden zespół specjalistyczny, przy czym mediana czasu dotarcia tych zespołów w miejsce zdarzenia – w skali każdego miesiąca – powinna być nie większa, niż 20 minut. Skład i wyposażenie zespołów specjalistycznych pozostaną bez zmian, w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów ustawy o PRM. Dysponenci ZRM będą zobligowani do zapewnienia odpowiedniej liczby zespołów specjalistycznych, zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu.

Motocykle ratunkowe

Były one dotychczas składową wybranych zespołów wyposażonych w ambulanse, będą stanowiły odrębny rodzaj zespołów ratownictwa medycznego, który będzie jednym z elementów wojewódzkiego planu działania systemu RPM i oddzielnym punktem do sfinansowania w ramach umów zawieranych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ. Motocyklowa jednostka ratownicza będzie docierać do pacjentów znajdujących się w miejscach, do których ambulans nie może dojechać, np. w miejscu, w którym odbywa się zgromadzenie. Odnosi się to też do terenów trudno dostępnych, w szczególności ze względu na wątpliwą jakość terenu i złe ukształtowanie dróg.

Kursy postępowania w sprawach nagłych

W stosunku do osób udzielających świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu, a więc w zespołach ratownictwa medycznego i w szpitalnych oddziałach ratunkowych wprowadza się obowiązek ukończenia kursów postępowania w stanach nagłych. Z obowiązku tego zwolnieni zostaną lekarze specjaliści medycyny ratunkowej, intensywnej terapii oraz anestezjologii i intensywnej opieki oraz osoby odbywające specjalizację w tych dziedzinach.

Wsparcie psychologiczne dyspozytorów medycznych

Wsparcie psychologiczne dyspozytorów medycznych będą zapewniać psycholodzy zatrudnieni zarówno na umowach o pracę jak i umowach cywilno-prawnych, z doświadczeniem porównywalnym do psychologów w centrach powiadamiania ratunkowego.

Poszerzenie dostępu do danych

Uporządkowany został zakres danych udostępnianych konsultantom w ochronie zdrowia i podmiotom, które współdziałają z systemem PRM, a także poszerzony został katalog danych udostępnianych na wniosek sądów, prokuratury i Policji o dane osobowe członków zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych czy wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego. Obowiązek rejestrowania i przechowywania przez okres 3 lat nagrań rozmów prowadzonych na stanowiskach dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego ma dotyczyć każdej formy korespondencji, którą zarejestruje PZŁ SWD PRM.

Kontrole

Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów wskazujących podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli dysponentów jednostek systemu oraz dyspozytorni medycznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

7 dni na przekazanie informacji

Przewiduje się skrócenie z 30 do 7 dni czasu, w którym dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przekaże wojewodzie informacje o zawarciu lub o zakończeniu realizacji umów objętych ewidencją szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa (Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego). Projekt dostosowuje też zakres danych przetwarzanych w tym rejestrze do stanu faktycznego.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Projekt uwzględnia specjalny rodzaj dyspozytorni medycznej, jakim jest CO LPR. Pracodawcą dla zatrudnionych tam dyspozytorów medycznych będzie nie wojewoda – jak stanowiła ustawa o PRM – lecz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W projekcie wskazano zadania do realizacji przez dyspozytorów medycznych oraz dyspozytorów lotniczych w CO LPR. Dyspozytorom medycznym przypadną zadania polegające na dysponowaniu lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego i lotniczymi zespołami transportu sanitarnego. Natomiast dyspozytorzy lotniczy wykonywać będą zadania związane z koordynacją i zapewnieniem realizacji zadań przez te zespoły.

Lekarstwa pierwszą pomocą

Dodatkowo w projekcie ustawy zostanie rozszerzona definicja pierwszej pomocy o leki wydawane z przepisu lekarza do stosowania w sytuacji nagłej.

Pt., 4 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka