Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kto zapłaci za izby wytrzeźwień w małych gminach? Nowelizacja

Kto zapłaci za izby wytrzeźwień w małych gminach? Nowelizacja fotolia.pl

W ramach KWRiST do zaopiniowania wpłynął projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Planuje się zmienić brzmienie art. 39 ust.1 na: "Organy gminy i organy powiatu mogą organizować i prowadzić izby wytrzeźwień". Czy podane rozwiązanie wpłynie negatywnie na finanse gminne?

Ustawa aktualnie stanowi, że organy JST w miastach liczących ponad 50 000 mieszkańców i organy powiatu mogą organizować i prowadzić izby wytrzeźwień. Usunięcie z ustawy kryterium liczby mieszkańców umożliwi podpisywanie mniejszym gminom porozumień z gminami prowadzącymi izby wytrzeźwień. Spowoduje to odciążenie Policji od umieszczania osób w stanie nietrzeźwości w jednostkach Policji, a ponadto pozwoli na optymalne wykorzystanie istniejącej w kraju sieci izb wytrzeźwień.

W przypadku znalezienia się przez osobę nietrzeźwą w okolicznościach zagrażających jej życiu lub zdrowiu jednostka Policji nie dysponuje takim wyposażeniem ani umiejętnościami, jak izba wytrzeźwień. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do podmiotów leczniczych lub do miejsc zamieszkania pobytu tych osób wprawdzie jest dopuszczalne w świetle ustawy, może jednak powodować obiektywne trudności w przypadku stwarzania przez osoby nietrzeźwe zagrożenia dla życia i zdrowia dla innych osób.

Skutki finansowe dla gmin

Należy brać pod uwagę, że obecnie maksymalna opłata ponoszona za pobyt w izbie wytrzeźwień wynosi 343,54 zł. Opłata ta z założenia powinna pokrywać koszty pobytu. Osoby, które z różnych powodów nie pokrywają tej opłaty obecnie stanowić będą źródło potencjalnych dodatkowych kosztów dla gminy. Dotychczas niepokryte przez nich koszty pobytu w jednostce obciążały budżet państwa. Gdyby nawet jednak w skali roku w małej gminie były to dwie osoby tygodniowo, to koszt dla gminy wynosiłby ok. 15 tys. zł. Korzyści jakie gmina osiągałaby z nowego rozwiązania musiałyby zostać oszacowane w każdej konkretnej gminie. Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że decyzja o tworzeniu izby przez gminę byłaby podejmowana tylko w sytuacji gdy ten bilans byłby w całościowym rozrachunku oceniony jako dodatni.

Czw., 3 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka