Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kto może skorzystać bez kolejki ze świadczeń zdrowotnych?

Kto może skorzystać bez kolejki ze świadczeń zdrowotnych? fotolia.pl

Odpowiedzi na to pytanie, udzielił Rzecznik Praw Pacjenta, który wyjaśnia, na czym polega przywilej pierwszeństwa i odpowiada na pytanie czy są przepisy, które ograniczają szczególne uprawnienia do tzw. świadczeń pierwszorazowych.

Artykuł 47c ust. 1 pkt 1–14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa katalog świadczeniobiorców (pacjentów), którzy mają prawo do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Są to między innymi: kobiety w ciąży, Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych inne niż szpitalne, świadczeń tych udziela się według kolejności zgłoszenia, a pacjenta umieszcza się na liście oczekujących.

Tak więc osobie posiadającej szczególne uprawnienia, która zgłasza się o udzielenie świadczeń w szpitalu lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, udziela się tych świadczeń, co do zasady w dniu zgłoszenia. Jeżeli nie jest to możliwe, świadczeniodawca powinien ustalić inny termin udzielenia świadczenia, poza kolejnością wynikającą z listy oczekujących. Pamiętajmy, że  w przypadku AOS termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Termin 7 dni nie dotyczy zatem świadczeń szpitalnych!

Wątpliwości może budzić kwestia czy szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dotyczą także świadczeń udzielanych pacjentowi w ramach rozpoczętego już leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, gdyż zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy – na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się świadczeniobiorców kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy. 

Co istotne, żaden przepis nie ogranicza szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 47c ustawy, do tzw. świadczeń pierwszorazowych. Tak więc kontynuacja leczenia i dalsze świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne w ramach prowadzonego specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego, również powinny być udzielane z uwzględnieniem tych szczególnych uprawnień. 

Źródło: RPP 

Czw., 9 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek