Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Skierowanie na badanie lekarskie nie może być pochopne

Z wokandy. Skierowanie na badanie lekarskie nie może być pochopne fotolia.pl

Skierowanie na badanie lekarskie w trybie art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b u.k.p. nie może być pochopne oraz nie może być automatycznym skutkiem powzięcia informacji w tym zakresie. Wymaga to szczegółowego, rzetelnego, wnikliwego zbadania i uzasadnienia przesłanki warunkującej wydanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie tj. "uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia".

W ocenie Sądu ww. zastrzeżenia mogą wynikać z każdej okoliczności, która została uwiarygodniona i jest na tyle poważna, że podaje w wątpliwość należytą zdolność psychofizyczną kierowcy. Zatem ustawodawca nie zakreślił podstawy powzięcia wiadomości wyłącznie do badania lekarskiego, na które dopiero osoba jest kierowana. Jednocześnie czynienie ustaleń w tym zakresie przez organ nie może być dowolne, a w granicach swobodnej oceny dowodów.

Dla uznania zasadności skierowania na badanie lekarskie w omawianym trybie nie są wystarczające same wątpliwości, lecz organ powinien z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazać na występowanie przeciwwskazań zdrowotnych co do dalszego udziału w ruchu w charakterze kierującego pojazdem. Mogą to być np. pochodząca z różnych źródeł informacja o pogorszonym stanie zdrowia kierowcy.

W okolicznościach niniejszej sprawy biegli rozpoznali zaburzenia adaptacyjne u wnoszącego skargę.  Sąd wskazał, że organ winien dokonać oceny, czy stwierdzone u skarżącego zaburzenie daje podstawy do przyjęcia, że istnieją "uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu zdrowia skarżącego" jako przesłanki skierowania na badania lekarskie. Organ nie przeprowadził żadnego dalszego postępowania wyjaśniającego, ograniczając się jedynie do przedmiotowej opinii psychiatrycznej. Organ pominął całkowicie argumentację strony, w tym przedłożony później akt zaświadczenia lekarza psychiatry, z którego wynika, iż skarżący pobiera leki niewpływające na zdolności psychomotoryczne, dzięki czemu może prowadzić samochód bez zagrożeń.

W świetle powyższych naruszeń Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje organów obydwu instancji.

WSA w Gorzowie Wlkp. z 13 kwietnia 2022 r. sygn. II SA/Go 1026/21

Źródło: CBOSA 

Pt., 6 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Krystian Piecychna