Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przedstawiciele samorządów nie zostali dopuszczeni do głosu podczas Komisji sejmowej. ZPP interweniuje

Przedstawiciele samorządów nie zostali dopuszczeni do głosu podczas Komisji sejmowej. ZPP interweniuje fotolia.pl

Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich zwrócił się do przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP w związku z sytuacją, jaka miała miejsce podczas posiedzenia Komisji 13 kwietnia br.

Zgodnie z art. 36 ust. 9 Regulaminu Sejmu przedstawiciele samorządów mają prawo do zaprezentowania opinii na posiedzeniu komisji sejmowych. Zasada ta powinna być przestrzegana szczególnie w sytuacji, gdy procedowane są projekty bezpośrednio dotyczące jednostek samorządu terytorialnego. Niestety podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, które miało miejsce 13 kwietnia br., zabrakło czasu na wysłuchanie krótkich wypowiedzi przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Posiedzenie Komisji dotyczyło projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach). W posiedzeniu w formule online wzięli udział przedstawiciele Związku Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich, którzy w trakcie trwania dyskusji – w momencie zakończenia wypowiedzi przez Posłów, zgłosili chęć zabrania głosu na czacie w programie obsługującym posiedzenia zdalne - zgodnie z instrukcją otrzymaną z sekretariatu Komisji. Niestety Pan Przewodniczący nie udzielił głosu. Lista głosów do dyskusji osób nie będących członkami komisji, została zamknięta przez pana przewodniczącego na samym początku posiedzenia. Niestety uczestnicy posiedzenia nie zostali o tym powiadomieni.  

Debata dotyczyła ważnego projektu ustawy, który będzie miał wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej w perspektywie kilku najbliższych lat. Jak pisze Andrzej Płonka: „Pragnę zaznaczyć, że w materiałach komisji znajduje się lista uwag zgłoszonych przez organizacje samorządowe i jednostki samorządu terytorialnego w trakcie konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Większość z nich niestety nie została uwzględniona”.

Dodatkowo obawy budzi fakt, że w momencie opiniowania projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (jesień 2020 r.), strona samorządowa nie miała wiedzy na temat planowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian systemowych w zakresie struktury właścicielskiej. Przeciwnie – Ministerstwo zapewniło, że takie prace nie są prowadzone. Jest to o tyle niepokojące, że procedowana nowelizacja ustawy o świadczeniach z jednej strony zakłada wprowadzenie w szerszym zakresie planowania strategicznego w ochronie zdrowia, a z drugiej strony w pośpiechu, w najgorszym możliwym momencie, podejmowane są decyzje o zainicjowaniu prac legislacyjnych, które mają fundamentalne znaczenie dla organizacji systemu, a w konsekwencji realizacji prawa pacjentów do równego dostępu do świadczeń.

Śr., 14 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska