Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

Zmiana w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Proponowane zmiany przedstawiają się następująco.

Zmiana procedury przeprowadzania konkursu przez wprowadzenie mechanizmu, zgodnie z którym w przypadku niedokonania wyboru przedstawicieli związków zawodowych przez wszystkie organizacje związkowe działające w danym podmiocie leczniczym, do składu komisji konkursowej powoływani są przedstawiciele wyłonieni przez działające w podmiocie leczniczym reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe w rozumieniu art. 253 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Proponowana zmiana wynika z pojawiających się w praktyce trudności w wyłonieniu przedstawiciela związków zawodowych do udziału w komisji konkursowej w podmiotach, w których funkcjonuje wiele – często niewielkich – zakładowych organizacji zakładowych.

Zmiana składu komisji konkursowej powoływanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ordynatora przez usunięcie z jej składu przedstawiciela okręgowej rady pielęgniarek i położnych przy jednoczesnym dodaniu jednego przedstawiciela zakładowych organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym.

Zmiana składu komisji konkursowej na stanowisko naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek przez usunięcie ze składu komisji przedstawiciela właściwego towarzystwa naukowego, a w to miejsce powołanie drugiego przedstawiciela organizacji związkowych.

Zmiana składu komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej przez dodanie jednego przedstawiciela związku zawodowego, usunięcie przedstawiciela okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego, a jeżeli postępowanie konkursowe jest realizowane w podmiocie leczniczym, w którym są zatrudnieni członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej, również przedstawiciela tej izby.

Z całością projektu można zapoznać się tutaj. 

Czw., 29 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek