Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Więcej zadań powiatu finansowanych z PFRON

Więcej zadań powiatu finansowanych z PFRON fotolia.pl

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostało przekazane do konsultacji społecznych.

Celem noweli jest rozszerzenie dotychczasowego katalogu rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Określono także wysokość dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, nie może być ona wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia. Dodatkowo, ze względu na zniesienie obowiązku posiadania numeru NIP przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej z wniosku o ubieganie się o dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych wykreśleniu ulegnie numer NIP. Środki na ten cel przekazywane będą z puli środków, jakie dotychczas otrzymują samorządy z Funduszu na realizację zadań przewidzianych w art. 35a ustawy.  Fundusz przekazuje samorządom jedną kwotę algorytmem, a o podziale tych środków decydują rady powiatu w drodze uchwały mając na uwadze potrzeby lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Z treścią projektu można zapoznać się na stronie resortu pracy tutaj

Źródło: www.mpips.gov.pl

Pt., 13 Kw. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Barbara Łączna