Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Komentarz do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 6 i 7

Komentarz do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 6 i 7 fotolia.pl

 „Art. 6. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.”
Cytowany przepis nie wymaga szerszego komentarza. Przepis stanowi powtórzenie art. 11a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

"Art. 7. Podmioty realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej mogą przetwarzać, w zakresie określonym w ustawie, dane osobowe osób oraz członków ich rodzin, korzystających ze świadczeń określonych w ustawie."

Powołany przepis jest zbędnym zapisem ustawowym. Wystarczającym byłoby tutaj zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących przetwarzania danych przez podmioty wykonujące zadania publiczne. W art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest to:

  • niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, 

Dalej zgodnie z art. 27 zabrania się przetwarzania m.in. danych o stanie zdrowia, nałogach, dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Przetwarzanie tych danych jest jednak dopuszczalne, jeżeli:

  • przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony lub
  • przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa nie zwalnia organu ze zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz aktualizacji informacji o zbiorach prowadzonych uprzednio na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zmiana podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych - część A pkt 2 wzoru zgłoszenia).
Podmioty przetwarzające dane w oparciu o przepisy ustawy w żadnym razie nie powinny wymagać od osób, których dane mają być przetwarzane zgody na przetwarzanie danych osobowych. Taka procedura postępowania raz, że jest zbędna, po drugie może wprowadzić w błąd co do faktycznej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych i możliwości zaprzestania przetwarzania danych przez administratora danych osobowych poprzez odwołanie zgody.

Sob., 14 Kw. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel