Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w zasadach prowadzenia kontroli przez wojewodów w pomocy społecznej

Zmiany w zasadach prowadzenia kontroli przez wojewodów w pomocy społecznej fot.canva

Trwają prace legislacyjne nad zmianą rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.

Planowane zmiany obejmują:

  1. umożliwienie sprawdzania, w toku kontroli kompleksowej, realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych podczas poprzednio przeprowadzonej kontroli problemowej lub doraźnej;
  2. umożliwienie przeprowadzenie kontroli problemowej w siedzibie kontrolującego, na podstawie dokumentów udostępnionych przez jednostkę podlegającą kontroli; dotychczas taka możliwość istniała tylko w odniesieniu do kontroli doraźnej;
  3. wprowadzenie przepisu, że kierownik jednostki podlegającej kontroli powinien, w miarę możliwości, zapewnić oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem dla kontrolujących;
  4. umożliwienie przeprowadzenia czynności kontrolnych bez obecności kierownika jednostki podlegającej kontroli i jego pracowników, o ile jest to uzasadnione zakresem kontroli i specyfiką zadań realizowanych przez kontrolowaną jednostkę;
  5. ułatwienie składania podpisów na protokole kontroli sporządzonym w postaci elektronicznej;
  6. obniżenie wymaganego stażu pracy z czterech na trzy lata w stosunku do osób zatrudnionych na stanowiskach inspektorów przeprowadzających kontrole;
  7. dostosowanie terminologii w rozporządzeniu w zakresie mieszkań treningowych i wspomaganych.

Z projektem można zapoznać się tutaj 

Pt., 26 Kw. 2024 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel