Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kto może pełnić stanowisko p.o. kierownika MOPS? Wojewoda wyjaśnia

Kto może pełnić stanowisko p.o. kierownika MOPS? Wojewoda wyjaśnia fotolia.pl

Organ nie może powierzyć pełnienia obowiązków kierownika MOPS w sposób dowolny, lecz zobowiązany jest uwzględniać przepisy formułujące konieczne wymogi stawiane osobie, która może te obowiązki pełnić – wyjaśnił Wojewoda Zachodniopomorski w niedawnym rozstrzygnięciu nadzorczym.

Niedopuszczalne „porozumienie stron”

Do Wojewody wpłynął dokument stanowiący „porozumienie stron”, na mocy którego burmistrz powierzył na okres 3 miesięcy wybranej osobie stanowisko p.o. kierownika MOPS.

Organ nadzoru w pierwszej kolejności zwrócił uwagę, że burmistrz powierzył ww. stanowisko w drodze zwykłego pisma zatytułowanego jako „porozumienie stron”. Już w tym zakresie Wojewoda wskazał, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowoadministracyjnym czynność powierzenia stanowiska kierownika jednostki organizacyjnej gminy powinna przybrać formę zarządzenia.

Ustawa o pracownikach samorządowych czy ustawa o pomocy społecznej?

Burmistrz na mocy kwestionowanego dokumentu powierzył pełnienie obowiązków kierownika MOPS, działając na podstawie art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami. W okresie tym przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego.

Wojewoda ocenił, że organ działał w sposób dowolny, bowiem nie uwzględnił obowiązujących przepisów prawa, w tym unormowań formułujących konieczne wymogi stawiane osobie, która może te obowiązki pełnić.

Wymogi te zawarte są w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Przepis ten wskazuje wprost, że osoba kierująca taką jednostką musi spełniać wymogi ustawowe. Ich spełnienie jest niezbędne nawet wówczas, jeśli powierzenie kierowania jednostką jest tymczasowe (w omawianym stanie faktycznym na okres 3 miesięcy, do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko), jak również niezależnie od tytułu, w oparciu o który nastąpi kierowanie tą instytucją.

Osoba taka wraz z powierzeniem obowiązków staje się „osobą kierującą jednostką organizacyjną pomocy społecznej”, o której mowa w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i musi posiadać odpowiednie kwalifikacje określone w tym przepisie.

Brak spełnienia wymagań wyklucza tymczasowe kierowanie jednostką

Co tym bardziej istotne, Wojewoda w toku postępowania wyjaśniającego ustalił, że osoba której powierzono pełnienie funkcji kierownika MOPS nie posiada specjalizacji, o której mowa w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Oznacza to brak spełnienia przez nią ustawowych wymagań, czego konsekwencją jest brak możliwości kierowania (w tym również tymczasowego) jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

W ocenie organu nadzoru takie powierzenie pełnienia obowiązków stanowi istotne naruszenie art. 122 ust. 1 ww. ustawy, co uzasadnia stwierdzenie nieważności takiego aktu.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 08.04.2024 r., znak: P-1.4131.92.2024.KN

Źródło: www.gov.pl 

Pt., 19 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak