Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ustawa o „dostępności” w sejmowych komisjach

Ustawa o „dostępności” w sejmowych komisjach fotolia.pl

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze stanowiło jedyny punkt porządku obrad sejmowych komisji: Gospodarki i Rozwoju oraz Polityki Społecznej i Rodziny, które odbyły się 19 marca 2024 r.

Założenia projektu

Przypomnieć należy, że 28 lutego br. Rada Ministrów przyjęła ww. projekt ustawy, przedłożony przez minister funduszy i polityki regionalnej. Według założeń, projekt ma służyć zapewnieniu większego dostępu do najpowszechniejszych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami. Polskie prawo ma zostać w tym zakresie dostosowane do przepisów UE, a konkretnie do tzw. Europejskiego Aktu o Dostępności (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z 17.04.2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług).

Projekt zakłada, że spełnienie wymogów dostępności produktów będzie obowiązkiem producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów. Z kolei zapewnienie dostępności usług będzie obowiązkiem usługodawców.

Przepisy ustawy nie będą jednak obowiązywały usług świadczonych przez mikroprzedsiębiorców.

Wymagania dostępności w przypadku produktów mają dotyczyć m.in. komputerów, telefonów komórkowych, czytników książek elektronicznych, terminalni płatniczych, bankomatów, automatów biletowych.

W zakresie usług zapewnienie dostępności będzie dotyczyć: usług telekomunikacyjnych, dostępu do audiowizualnych usług medialnych, usług towarzyszących usługom autobusowego i autokarowego transportu pasażerskiego (m. in. w zakresie stron internetowych, aplikacji mobilnych, biletów elektronicznych), bankowości detalicznej i handlu elektronicznego.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy mają wejść w życie 28 czerwca 2025 roku.

Co z samorządem?

W posiedzeniu połączonych komisji udział wziął przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, który zapytał przedstawicieli MFiPR czy i jaki wpływ ustawa będzie miała na jednostki samorządu terytorialnego i spółki samorządowe. Zasadnym jest bowiem, aby samorządy zostały odpowiednio wcześniej uprzedzone i miały wiedzę w jakim zakresie i w jakich przypadkach będą zobowiązane do stosowania ustawy.

Delegat Związku wskazał, że projekt ustawy nie podlegał opiniowaniu przez KWRiST, bowiem w Ocenie Skutków Regulacji stwierdzono, że nie dotyczy on spraw związanych z samorządem terytorialnym. Przedstawiciel ZPP przedstawił również, że projektodawcy w odpowiedzi na jedną ze zgłoszonych uwag (str. 123 materiałów zawartych w druku nr 241) sami stwierdzili, że ze względu na posiadanie osobowości prawnej, jednostka samorządu terytorialnego zawiera się w definicji usługodawcy.

Przedstawiciele MFiPR odpowiedzieli, że według ich wiedzy samorządy będą w minimalnym zakresie objęte ustawą. Obowiązki z niej wynikające będą wymagane tylko w transporcie, ale zasadniczo w przewozach międzywojewódzkich i międzynarodowych.

Ministerstwo zapowiedziało również, że planowane jest wydanie podręcznika w celu poprawnego stosowania ustawy oraz realizacja szkoleń dla interesariuszy.

Projekt do podkomisji

Na wniosek posła Ryszarda Petru, jednogłośnie powołano podkomisję do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy.

Jednocześnie podkomisja została zobowiązana do przedstawienia sprawozdania do 4 kwietnia br. Z kolei na 9 kwietnia br. zaplanowano wspólne posiedzenie połączonych komisji w celu rozpatrzenia sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej.

Z treścią projektu ustawy (druk nr 241) można zapoznać się tutaj 

Retransmisję posiedzenia komisji można obejrzeć tutaj 

Pt., 22 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak