Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

UODO: Przepisy projektu ustawy o cudzoziemcach wymagają doprecyzowania

UODO: Przepisy projektu ustawy o cudzoziemcach wymagają doprecyzowania fotolia.pl

Doprecyzowanie regulacji pod kątem zakresu przetwarzania danych i uwzględnienie przy tym zasady minimalizacji danych – to główne zastrzeżenia Mirosława Wróblewskiego, Prezesa UODO do projektowanych zmian w ustawie o cudzoziemcach.

Prezes UODO swoje zastrzeżenia do projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach zawarł w piśmie do Macieja Duszczyka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdaniem Mirosława Wróblewskiego część propozycji zmian przepisów – w kontekście przetwarzania danych osobowych - nie jest w wystarczający sposób uzasadniona i nie wiadomo w jakim celu wprowadzone jest określone rozwiązanie. Przykładowo, projektodawca nie uzasadnia wprowadzenia 12-letniego okresu retencji danych cudzoziemców w systemie teleinformatycznym Moduł Obsługi Spraw, za pośrednictwem którego mają być składane wnioski, np. o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub pobyt stały. Również przewidziany w projekcie wymóg podawania przez cudzoziemców informacji o dokumencie podroży lub dokumencie tożsamości wymaga uzasadnienia i doprecyzowania. Prezes UODO zwraca uwagę, że różne dokumenty mogą mieć inny zakres danych. Ponadto do tej pory wystarczyło podanie jedynie numeru takiego dokumentu. Nie wiadomo więc czym motywowane jest rozszerzenie wymagań w tym zakresie.

Prezes UODO zaznacza, że propozycja wprowadzenia systemu teleinformatycznego Moduł Obsługi Spraw wymaga przeprowadzenia przez projektodawcę testu prywatności w procesie tworzenia prawa, w tym oceny skutków dla ochrony danych, wynikającej z art. 35 ust. 1 i ust. 10 RODO. Taki test pozwala na ocenę ryzyk i dobranie odpowiednich środków prawnych, celem eliminowania naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Powinien być on zatem przeprowadzany przez prawodawcę w przypadku tworzenia przepisów regulujących przetwarzanie danych, w szczególności z użyciem nowych technologii, powodujące wysokie ryzyko dla praw i wolności podmiotów danych ze względu na charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Mirosław Wróblewski wskazuje, że nieprecyzyjny jest wprowadzany wymóg przedstawienia „dodatkowo dowodu, że wjazd i pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu prowadzenie działalności zawodowej”. Wątpliwości budzi brak sprecyzowania jaki „dodatkowy dowód” ma zostać przedstawiony, a w konsekwencji jakie dane osobowe pochodzące z jego treści i kontekstu użycia służyć mają potwierdzeniu prowadzenia działalności zawodowej. Prezes UODO zaleca wskazanie przykładowych dokumentów, które w takich przypadkach mają stanowić dowód. Dodatkowo określenia wymaga również w jaki sposób ma być realizowany obowiązek przedstawienia dowodu, w szczególności w jaki sposób gromadzone będą dane osobowe.

Źródło: www.uodo.gov.pl

Pt., 22 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska