Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy system wsparcia rodziny i pieczę zastępczą czeka rewolucja?

Czy system wsparcia rodziny i pieczę zastępczą czeka rewolucja? fotolia.pl

28 lutego 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie przyszłości pieczy zastępczej. Resort reprezentowały m.in. dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Aleksandra Gajewska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie, która odpowiada za ten obszar.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wielu środowisk działających w tym obszarze, od organizacji zrzeszających rodziców zastępczych i działających na rzecz rozwoju pieczy rodzinnej, przez przedstawicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, po przedstawicieli samorządów.

Spotkanie miało charakter wysłuchania propozycji, postulatów i oczekiwań zgłaszanych przez poszczególne środowiska. Każdy obecny mógł zabrać głos, chociaż z uwagi na dużą liczbę uczestników trzeba było ograniczyć się do wybrania najważniejszych postulatów. Ze strony Związku Powiatów Polskich padły propozycje wzmocnienia działań na poziomie gminy w celu ograniczenia napływu dzieci do pieczy zastępczej, w szczególności poprzez rozszerzenie dostępnych instrumentów wsparcia (np. sieci placówek wsparcia dziennego, wzmocnienia pomocy sąsiedzkiej, jasnego zdefiniowania roli, zadań i odpowiedzialności asystenta rodziny), wprowadzenia partycypacji budżetu państwa w wydatkach na wsparcie rodziny oraz rozwój rodzinnego systemu pieczy zastępczej poprzez wykorzystanie dotacji do zadań własnych gmin i powiatów oraz – przy założeniu, że system będzie szedł w kierunku deinstytucjonalizacji, stworzenie ram prawnych oraz programów wsparcia przekształceń placówek opiekuńczo-wychowawczych w specjalistyczne instytucje wsparcia pieczy zastępczej lub placówki wsparcia dziennego.

Na spotkaniu Minister zapowiedziała powołanie pięciu grup roboczych, które będą zajmować się wypracowaniem nowych rozwiązań, wskazując jednocześnie, że deinstytucjonalizacja jest tym kierunkiem, do którego będzie dążyć nowe kierownictwo resortu.

Pt., 8 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel