Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Co może policjant w czasie interwencji w sprawie dziecka? Jest rozporządzenie

Co może policjant w czasie interwencji w sprawie dziecka? Jest rozporządzenie fotolia.pl

Opublikowano rozporządzenie, które reguluje udział policjantów w czasie interwencji pracownika socjalnego ratującej dzieci od przemocy domowej.

W Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1807 po dwóch dniach od jego wydania opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2023 r. w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową oraz podejmowaniu decyzji o zapewnieniu tej ochrony. Akt prawny został wydany na podstawie art. 12a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Procedura przeznaczona dla policjantów dotyczy wykonywania przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku przez umieszczenie go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej w rozumieniu kodeksu karnego, dającej gwarancję zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i należytej opieki, w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, w razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową, a także podejmowaniu przez pracownika socjalnego wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką decyzji o zapewnieniu ochrony dziecku w takiej sytuacji.

Podczas wykonywania czynności przez pracownika socjalnego funkcjonariusz Policji ma podejmować czynności polegające w szczególności na zapewnieniu dostępu do miejsca, w którym czynności mają być wykonywane i porządku w miejscu przeprowadzania czynności. Policjant jest też odpowiedzialny za osobistego bezpieczeństwo osób biorących udział w czynnościach, w tym dziecku i pracownikowi socjalnemu. Rozporządzenie wyjaśnia do czego uprawniony jest policjant w trakcie takich czynności.

Udział funkcjonariusza w czynnościach ma się odbywać na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej składany do właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności kierownika jednostki organizacyjnej Policji. Z czynności funkcjonariusz musi sporządzić notatkę urzędową.

Rozporządzenie weszło w życie 7 września. Zastąpiło tym samym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

Pod artykułem zamieszczamy treść nowego rozporządzenia w postaci pliku PDF. 

Sob., 9 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński