Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wprowadzono nowe usługi społeczne

Wprowadzono nowe usługi społeczne fotolia.pl

W dniu 24 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw RP, opublikowana została ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw.


Nowelizacja wprowadza do systemu pomocy społecznej nowe usługi społeczne, tj.: usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich oraz pobyty krótkoterminowe w domach pomocy społecznej w formie pobytów całodobowych i dziennych. Nowością jest również to, iż osoby kończące pobyt w placówkach penitencjarnych będę mogły korzystać ze świadczenia pracy socjalnej, w okresie 3 m-cy przed zakończeniem odbywania kary pozbawienia wolności.

Ponadto nowe przepisy, reformują mieszkalnictwo chronione, powołując w jego miejsce mieszkania treningowe lub wspomagane. Zmiany obejmują również wzmocnienie ochrony prawnej pracowników socjalnych oraz wprowadzają w DPS oraz placówkach zapewniających całodobową opiekę obowiązek prowadzenia rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 r.

Wyjątek stanowią przepisy dotyczące rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych oraz zmiana wysokości maksymalnej zasiłku stałego, które to zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Link do nowelizacji: dziennikustaw.gov.pl.

Źródło: MRiPS

Pt., 1 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska