Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pakiet ustaw z podpisem Prezydenta

Pakiet ustaw z podpisem Prezydenta fotolia.pl

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, w dniu 4 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał sześć ustaw, które niosą ze sobą ważne zmiany.

Prezydencką sankcję uzyskały:

  1. ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw;
  2. ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta;
  3. ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw;
  4. ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych;
  5. ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw;
  6. ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewidują wprowadzenie kompensacji szkód wynikających ze zdarzeń medycznych oraz możliwość powołania pełnomocnika do spraw pacjenta w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych.

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta wprowadza dodatkowy system autoryzacji i akredytacji podmiotów leczniczych. Warto tutaj dodać, że ustawa budzi kontrowersje w środowisku zarządczym szpitali. Krytyczne stanowisko przedstawił m.in. Związek Powiatów Polskich.

Ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych ma na celu rozwiązanie problemów związanych ze zgromadzonymi przed laty odpadami na wielkoobszarowych terenach należących, w przeszłości lub obecnie, do Skarbu Państwa zakładów przemysłowych, w tym w okresie, w którym nie obowiązywały przepisy regulujące gospodarowanie odpadami w sposób zapewniający właściwy poziom ochrony środowiska. Ustawa dedykowana jest konkretnym, już zidentyfikowanym terenom poprzemysłowym. Zgodnie z przyjętymi przepisami, starostowie będą wydawać decyzje w sprawie poprawy stanu środowiska na wskazanych obszarach.

W wyniku nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw obecne „mieszkania chronione” zostaną zastąpione dwoma nowymi formami wsparcia „mieszkaniami treningowymi i wspomaganymi”. Ustawa wprowadza także do ustawy o pomocy społecznej usługi wsparcia krótkoterminowego świadczone w formie opieki całodobowej lub dziennej przez dom pomocy społecznej. Nakłada ona także obowiązek na kierowników lub dyrektorów domów pomocy społecznej oraz podmioty prowadzące placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzenia rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych, związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia mieszkańców domów pomocy społecznej lub placówek.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie zmian w zakresie zasad dziedziczenia i postępowania spadkowego.

Natomiast celem nowelizacji ustawy o VAT jest wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego, które zdaniem rządu ma przyczynić się do lepszego zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT i uchylania się od VAT.

Opracowano na podstawie komunikatów Kancelarii Prezydenta RP oraz materiałów legislacyjnych.

Pt., 11 Sp. 2023 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński