Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rady seniorów w Senacie

Rady seniorów w Senacie fotolia.pl

7 marca br. senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zajmowała się nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk senacki nr 924, druki sejmowe nr 243, 2919, 2961 i 2961-A).

Proponowane zmiany zakładają rozwiązania wprowadzające podstawę prawną do tworzenia rad seniorów na poziomie powiatowym i wojewódzkim oraz uszczegóławiają obecną regulację prawną zawartą w ustawie o samorządzie gminnym w odniesieniu do gminnych rad seniorów.

W toku prac komisji propozycje zmian uściślających, jaki podmiot może wystąpić z wnioskiem o utworzenie gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej rady seniorów, a także przesądzających o fakultatywnym zwrocie kosztów członkowi rad seniorów, przedstawiło senackie biuro legislacyjne, a formalnie zgłosił senator Artur Dunin.

Ze strony organizacji samorządowych głos zabrał Przemysław Matysiak (Związek Powiatów Polskich), który wskazał, że o ile ZPP pozytywnie ocenia wprowadzenie konkretnej podstawy prawnej dla ustanawiania rad seniorów na poziomie powiatowym i wojewódzkim, a także uregulowanie kwestii wydatków ponoszonych na funkcjonowanie tych rad, o tyle zgłoszone uwagi dotyczyły obligatoryjności powołania ww. gremiów w przypadku zebrania stosunkowo małej liczby podpisów oraz przyznania radom seniorów kompetencji do kierowania wiążących do odpowiedzi wystąpień do organów wykonawczych. Z uwagami Związku Powiatów Polskich zgłoszonymi do ustawy można zapoznać się tutaj.

W wyniku prac komisji (po uwzględnieniu poprawek zgłoszonych przez senatora A. Dunina) wszyscy członkowie komisji jednogłośnie przyjęli ustawę.

Należy wskazać, że na posiedzeniu plenarnym 8 marca 2023 r. Senat wprowadził poprawki do tekstu ustawy i przekazał uchwałę do Sejmu.

Z procesem legislacyjnym na etapie Senatu oraz z ww. uchwałą można zapoznać się tutaj.

Z retransmisją posiedzenia komisji można zapoznać się tutaj.

Czw., 9 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak