Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

RPO: Należy rozwinąć Zatrudnienie Wspomagane

RPO: Należy rozwinąć Zatrudnienie Wspomagane fotolia.pl

Art. 27 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami wskazuje na kluczową rolę państwa i podejmowanie przez nie stosownych działań do realizacji przez osoby z niepełnosprawnościami prawa do zatrudnienia. W Polsce niestety, mimo wzrastającej świadomości społecznej oraz postępującej cyfryzacji omawianego rynku, osoby niepełnosprawne nadal zmagają się z trudnościami w znalezieniu pracy. Stanowi to głęboki problem społeczny, gdyż zdobycie oraz utrzymanie pracy jest ważnym elementem niezależnego funkcjonowania. Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w którym prosi o stanowisko w sprawie nieskutecznej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

W skargach do Rzecznika podkreślano także niewystarczające zaangażowanie służb zatrudnienia w podejmowanie działań zmierzających do znalezienia miejsc pracy i stanowisk odpowiadających umiejętnościom i aspiracjom tej grupy. Zarzuty te potwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych przez powiatowe urzędy pracy". Wskazuje, że prowadzona przez powiatowe urzędy pracy aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami nie była skuteczna i nie umożliwiła wejścia na rynek pracy bądź też powrót na ten rynek.

Zdaniem NIK na niską skuteczność powiatowych urzędów pracy wpływał brak spójnej polityki rynku pracy, zwłaszcza bieżącej analizy potrzeb osób pozostających bez pracy, a także rzadko podejmowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Istotną barierą w znalezieniu satysfakcjonującej pracy, co także zostało wskazane w raporcie, są stereotypy i uprzedzenia pracodawców, dotyczące osób z niepełnosprawnościami jako pracowników.

Wydaje się, że jednym z rozwiązań, które mogłoby wpłynąć na zwiększenie zatrudnienia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności jest wsparcie w formie zatrudnienia wspomaganego.

Z raportu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego z badania sytuacji dot. zasięgu i dostępności usługi zatrudnienia wspomaganego wynika, że w dwóch ostatnich dekadach 13,5 tys. osób z niepełnosprawnościami skorzystało z tej usługi. Były wśród nich także osoby mające największe trudności w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy, tj. osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną, legitymujące się umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności.

RPO prosi więc Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej o stanowisko oraz powzięcie działań w tej sprawie.

Źródło: RPO

Pt., 6 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka