Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Łódzkie. Dofinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3

Łódzkie. Dofinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 fotolia.pl

Pod koniec sierpnia br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Konkurs dotyczy projektów, których wartość dofinansowania przekracza 100 tys. euro - projektów obligatoryjnie rozliczanych według wydatków rzeczywiście poniesionych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem:

  • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
  • podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
  • podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • podmiotów wykluczonych na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Konkurs dotyczy działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie pozainstytucjonalnej niani tj. sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi, poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%, co stanowi 1 000 000,00 PLN.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi: 213 360,64 EUR, co stanowi 1 000 000,00 PLN.

Źródło: Serwis RPO Województwa Łódzkiego

Czw., 4 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba