Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wynagradzanie pielęgniarek w DPS – projekt ustawy

Wynagradzanie pielęgniarek w DPS – projekt ustawy fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił długo wyczekiwany przez środowisko samorządowe projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej i ustawy o pomocy społecznej. Projekt ma na celu miedzy innymi uregulowanie statusu pielęgniarek zatrudnionych w DPS, tak aby ich wynagrodzenia były wypłacane w takiej samej wysokości jak pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W projekcie znajduje się przepis, który stanowi, że DPS może wykonywać działalność leczniczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dom pomocy społecznej może wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, polegającą na udzielaniu swoim mieszkańcom ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Obecnie, DPS organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów, co oznacza, że kierownik domu pomocy społecznej dokonuje czynności związanych z umożliwieniem mieszkańcowi dokonania wyboru lekarza i pielęgniarki w celu korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ. A zatem obecnie świadczenia zdrowotne, w tym świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych mogą być udzielane mieszkańcom DPS (na terenie DPS) wyłącznie przez zewnętrzne podmioty, czyli podmioty wykonujące działalność leczniczą, przede wszystkim pielęgniarki.

Dom pomocy społecznej może (i tak dzieje się w praktyce) natomiast pokrywać wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Na tej podstawie, w związku z problemami w świadczeniu usług pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej wobec mieszkańców DPS, w jednostkach tych są zatrudniane pielęgniarki.

Powoduje to obciążenie finansowe dla budżetów tych jednostek, poza tym prowadzi do sytuacji, w której mieszkańcy DPS płacą dwukrotnie za tę samą usługę: w ramach składki zdrowotnej oraz odpłatności za pobyt.

Proponowane przepisy mają na celu umożliwienie DPS udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców tych domów, którzy wymagają tych świadczeń. Rozwiązania mają na celu pełniejsze zintegrowanie funkcji pomocy społecznej z funkcjami opieki zdrowotnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu DPS będzie mógł bezpośrednio zapewnić opiekę zdrowotną swoim mieszkańcom.

Projektowane przepisy przewidują, że DPS będący podmiotem leczniczym będzie udzielał ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te byłyby wykonywane w ambulatorium będącym zakładem leczniczym DPS. Po wprowadzeniu omawianych zmian DPS będzie mógł być świadczeniodawcą w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zawierać umowy z NFZ, na podstawie których będzie udzielał świadczeń opieki zdrowotnej dla swoich mieszkańców. Ponadto projektowane przepisy „pośrednio” uregulują status prawny pielęgniarek zatrudnionych obecnie w DPS i wyrównanie wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych i DPS.

W ramach konsultacji, Związek Powiatów Polskich zbiera uwagi, odnośnie tego projektu, od powiatów. Ankieta jest dostępna pod niniejszym adresem: zpp.pl.

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Czw., 14 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek